Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr.Mahmud Esad Erkaya


Özgeçmiş
Yayınlar
Dersler

Yayınlar

Doktora Tezi
Mahmud Esad Erkaya, Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2015, 376 s.


Kitaplar
Mahmud Esad Erkaya, Hanefî Fakihlerin Zayıf Hadisle Hüküm Verme Gerekçeleri -el-Hidâye Örneği-, 1. Baskı, Araştırma, Ankara, 2015, 176 s.

Mahmud Esad Erkaya, Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları, 1. Baskı, OTTO, Ankara, 2017, 424 s.


Makaleler
Mahmud Esad Erkaya, "Kurân Kıssaları Bağlamında Hz. Musa İle İlişkilendirilen Bazı Tasavvuf Kavramları ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt: 8, sayı: 41

Mahmud Esad Erkaya, "Kurtubalı Mutasavvıf Abdülcelîl el-Kasrî ve Müteşâbih Hadislere Dair Şerhu Müşkili’l-Hâdîs Adlı Eseri", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2016, cilt: 9, sayı: 42, ss. 1823-1831

Mahmud Esad Erkaya, "Tarikatların Teşekkülü Öncesi Dönemde Kur'ân Kaynaklı Tasavvuf Kavramları", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2015, cilt: 15, sayı: 3, ss. 117-147

Mahmud Esad Erkaya, "Mehmed Aydî Efendi’nin (1812-1865) Divan’ında Dînî Ve Tasavvufî Kültür ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2016, cilt: 9, sayı: 43, ss. 215-226

Mahmud Esad Erkaya, "Günümüz Ürdün'ünde Faaliyet Gösteren Tarikatlar", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2016, cilt: 20, sayı: 66, ss. 393-414

Mahmud Esad Erkaya, "Tasavvuf Klasiklerinde Sohbet ve Uhuvvetin Temel İlkeleri ", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: 17, sayı: 1, ss. 249-276

Mahmud Esad Erkaya, "Hâlidiyye Tasavvuf Geleneğinde Mürid - Mürşid İlişkileri", e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi, 2017, cilt: 9, sayı: 2, ss. 839-861


Tebliğler
Mahmud Esad Erkaya, "Tasavvufî Eğitim Metodu Olarak Halvet (Gümüşhânevî Örneği)", 2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, 4-6 Kasım 2016, İstanbul, 1 Ar, ss. 1505-1515

Mahmud Esad Erkaya, "Bayramiyye ve Eşrefiyye’de Halvet", ULUSLARARASI HACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU, 25-26 MAYIS 2016, Ankara, ss. 818-836

Mahmud Esad Erkaya, "Tasavvuf Kavramlarının İstinbâtı Bağlamında İşâret İlmi", 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), 20-23 Nisan 2017, İstanbul, 2017, ss. 317-327


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com