Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Ali Bolat" kelimesi için arama sonuçları

Ali Bolat
Melametîlik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (tasavvuf), Samsun, 2002, 285 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
Muhasibî'de Marifet Anlayışı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 1998, 144 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
Melametilik Bir Tasavvuf Okulu Olarak, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, 448 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Kuşeyrî’de Melâmet ve Bir Mülâhaza", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 111-122

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Bolat
"Ebu'l-Abbas İbn Atâ (ö. 309/922)'nın Bazı Tasavvufi Temel Kavramlara Bakışı", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 301-322

Özet | Abstract

Kerrmit Schoonover
"Muhasibî ve er-Riâye Adlı Eseri", çeviren: Ali Bolat, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 293-301

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Bolat
"Muhâsibî (ö. 241/855)'nin el-Mekâsib'i Bağlamında Tasavvufta Dünyaya Bakış ve Hakikî Zühd Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 177-196

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Takiyüddin İbn Teymiyye
"Zahir ve Bâtın İlmine Dair Bir Risâle", çeviren: Mustafa Öztürk, Ali Bolat, Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 265-302

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Muhâsibî'ye (ö. 243/857) Göre Marifetin Unsurları", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 127-154

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Bolat
"Muhasibi'nin Bilgi Kaynaklarına Bakışı", OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 2001, sayı: 12-13

Özet | Abstract

Morris S. Seale
"Melâmetî Sufiliğin Ahlâk Anlayışı ve Dağ Vaazı", çeviren: Ali Bolat, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 2003, sayı: 16

Özet | Abstract

Mahmoud Ayoub
"Konuşan Kur’an, Sessiz Kur’an, İmâmî-Şiî Tefsir’in Esasları ve gelişimi", çeviren: Mustafa Ünver, Ali Bolat, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 1998, sayı: 10

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Muhyiddin İbnü’l-Arabî’de Melâmet Tasavvuru", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 457-469

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Bolat
Muhammed Nûru'l-Arabî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Etüt Yayınları, Samsun, 2010, 240 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
Muhammed Nuru’l-Arabi Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, H Yayınları, İstanbul, 2015, 276 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Abdürrahim b. Ali Prizreni ve Kevser Suresi Tefsiri", Din Bilimleri, 2012, cilt:12, sayı: 3, ss. 10

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Abdülkerim Ruhi Efendi (ö.1323/1906) ve Şehadetü'l-Hakk Adlı Eseri", Din Bilimleri, 2014, cilt:14, sayı: 2, ss. 14

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Tasavvuf Geleneğinde “Öteki” Algısı", OMU İlahiyat Fak. Der., Samsun, 2014, sayı: 37, ss. 30

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 18)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com