Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Mustafa Kara" kelimesi için arama sonuçları

Mustafa Kara
Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı: Hal Tercümeleri, Tarikatlar, Istılahlar, Dergah Yayınları, İstanbul, 2005, 668 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Din, Hayat ve Sanat AçısındanTekkeler ve Zaviyeler, 4. baskı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1999, 379 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 6. baskı, Dergah Yayınları, İstanbul, 2003, 311 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, 2. baskı, Dergah Yayınları, İstanbul, 2003, 623 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları: Tarikatlar, Tekkeler, Şeyhler, Dergah Yayınları, İstanbul, 2005, 615 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar , Sır Yayıncılık, İstanbul, 2005, 444 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler , Sır Yayıncılık, İstanbul, 2001, 508 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Gönül Mektupları, Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2001, 176 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Mahabbet Mektupları, Emin Yayınları, Bursa, 2004, 160 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
Züleyha'ya Mektuplar, Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2006, 264 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Vefatının 130. Yılında Kazasker Mustafa İzzet Efendi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 9-18

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Mustafa Kara
"Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hüseyin Vassaf'ın Sefine-i Evliya ve Gülzâr-ı Aşk’ı", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 323-327

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Nûreddin Abdurrahman Câmî (Molla Cami)
Evliya Menkıbeleri/Nefahatü'l-Üns, hazırlayan: Süleyman Uludağ, Mustafa Kara, çeviren: Lami Çelebi, Marifet Yayınları, İstanbul, 1998, 888 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Annemarie Schimmel ve Allah'ın Âyetleri", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 25-27

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
"Bir Şeyh Efendinin Meşrûtiyet ve Cumhuriyet’e Bakışı", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 19-34

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
"Doğudan Batıya, Batıdan Doğuya Bakan bir Âlim Prof. Dr. Annemarie Schimmel", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 487-498

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
"Annemarie Schimmel, İslam'ın Mistik Boyutları, çeviren Ergün Kocabıyık, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001, 495 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 221-222

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Çok Uzak Çok Yakın: İbn Arabî – İbn Teymiyye Mukayesesi‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 27-30

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
"Prof. Dr. Süleyman Uludağ Emekli (mi) Oldu‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 31-38

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
"Diplomat ve Fusûs Şârihi Yakup Han Kaşgarî", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 9-24

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
İbn Teymiyye’ye Göre İbn Arabî, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 1983, 108 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Vefatının 110. Yılında Süleyman Senih Efendi", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
"Tasavvuf Kitâbiyâında Makâmların Sayılarla Tasnifi ve Usûl-i Aşere Geleneği", Hareket, İstanbul, 1980, sayı: 11-12

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Mustafa Eşref Paşa ve Dîvan’ındaki Tasavvufî Kültür", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 161-168

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Hazreti Peygamber'in Tasavvufi Düşüncedeki Yeri", Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 1989, cilt:XXV, sayı: 4, ss. 221-237

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 28)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com