Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Semih Ceyhan" kelimesi için arama sonuçları

Semih Ceyhan
"İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir Yaklaşım", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 117-142

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Semih Ceyhan
Abdullah Salahi Uşşaki’nin Vücud risaleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998, 156, 779 s.

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
"Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 201-217

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Semih Ceyhan
İsmail Ankaravi ve mesnevi şerhi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005, 555 s.

Özet | Abstract

Nasr Hamid Ebu Zeyd
"İbn Arabî'ye Göre İnsan-Âlem, İnsan-Allah İlişkisi", çeviren: Semih Ceyhan, Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 261-293

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
"Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 25-70

Özet | Abstract

Nasr Hamid Ebu Zeyd
"İbn Arabî’ye Göre Tevil ve Marifet", çeviren: Semih Ceyhan, Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 253-286

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
"İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Huccetü’s-Semâ’, [İstanbul], Rızâ Efendi Matbaası, 1286 (1870), 27 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 305-307

Özet | Abstract

Semih Ceyhan
"İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Hikemü’l-münderice fi Şerhi’l-münferice, [İstanbul], Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, 1314 (1896), 64 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 305-311

Özet | Abstract

Molla Fenârî
"Vahdet-i Vücûda Dair On Kāide: Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Ait Bir Rubâî’nin Şerhi", çeviren: Semih Ceyhan, Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 321-327

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 10)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com