Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Anadolu" kelimesi için arama sonuçları

Halil İbrahim Şimşek
"Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme", Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2002, cilt:1, sayı: 2, ss. 213-227

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cevdet Kılıç
"Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 41-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
Anadolu'da Tasavvuf Yolları, 1. Baskı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, 176 s.

Özet | Abstract

Mehmet Fatsa
"Gâziyân-ı Rûmdan Giresunlu Şeyh Mustafa ve Depealan Zâviyesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 243-261

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 113-154

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Öztürk
"Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Divan Şairleri Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 225-252

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18.Yüzyıl), İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, 792 s.

Özet | Abstract

Reşat Öngören
Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, 232 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Seyyid Ahmed eş-Şerif’in Anadolu’daki Milli Mücadele’ye Katılışı ve Mustafa Kemal’i Desteklemesi", Sİvas, 2001, cilt:V, sayı: 2, ss. 317-328

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Tasavvufî Zümre ve Akımların Rolü", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2003, cilt:VII, sayı: 1, ss. 249-279

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Hacı Bayram Velî ve Yaşadığı Döneme Tesiri", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 53-72

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1995

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Türk Tasavvuf Kültüründe Bir Şeyhler Ailesi: Şemsî-Sivasîler", Türkler, Ankara, 2002, cilt:11, ss. 128-140

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Reşat Öngören
"Osmanlı’nın Kuruluş Yıllarında Anadolu’nun Tasavvufî Durumu", Diyanet Dergisi, Ankara, 1999, sayı: XCVIII, ss. 7-11

Özet | Abstract

Reşat Öngören
Osmanlılar’da Tasavvuf: Anadolu’da Sûfîler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul, 2000

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili, Elmalı Belediyesi Yayını, Ankara, 2007, 373 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
‎18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nakşbendî-Müceddidîlik: Anadolu’daki Temsilcileri ve Tasavvufî Görüşleri, 3. Baskı, Hititkitap Yayınevi, Çorum, 2014, 316 s.

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Anadolu Folklorunda İlacı Bayram-ı Veli ile İlgili Halk İnanışları", Bizim Dergâh, ss. 18-23

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"XVIII. Asırda Anadolu'da Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 303-309

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Ramazan Muslu
"XIX. Asırda Anadolu'da Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 469-478

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Reşat Öngören, Osmanlılar'da Tasavvuf: Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul 2000, 448 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 363-366

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Türer
"XIII. Asır’da Anadolu’da Tasavvuf ve Yûnus Emre", Diyanet: İlmî Dergi, Ankara, 1991, cilt:27, sayı: 1, ss. 87-100

Özet | Abstract

Osman Türer
"XIII.-XIV. Asırlarda Anadolu’da Tasavvufî Hayata Genel Bir Bakış-I", Yeni Ümit, İzmİr, 1993, sayı: 21, ss. 39-45

Özet | Abstract

Osman Türer
"Osmanlı’nın Temelindeki Manevî Harç: Kuruluş Döneminde Anadolu’da Tasavvuf", Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, cilt:4, ss. 375-383

Özet | Abstract

Osman Türer
"Osmanlı Anadolu'sunda Tarîkatların Genel Dağılımı", Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Hazırlayan: Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, ss. 207-246

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 63)
« Önceki123Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com