Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Bilgi" kelimesi için arama sonuçları

Vahit Göktaş
Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri, 1. Baskı, Yayınevi, Ankara, 2010, 184 s.

Özet | Abstract

İmam Suyuti
"İMÂM SUYÛTÎ'NİN İBN ARABÎ'YE DAİR BİR RİSALESİ: TENBİHÜ'L-ĞABÎ Bİ TEBRİETİ İBN ARABÎ", çeviren: Ferzende İdiz, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, DİyarbakIr, 2012, cilt:14, sayı: 1, ss. 329-356

Özet | Abstract

İbrahim Baz
"Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Halifelerinden Şeyh Hâlid-i Cezerî ve Basret Dergâhı", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 139-167

Özet | Abstract

Hayri Kaplan
"Zeynü’l-A‘yâd: Şeyh Sahafî’nin Hacı Bayrâm-ı Velî’ye Ait “Çalabım Bir Şâr Yaratmış” Şiirine Yazdığı Şerh", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 43-73

Özet | Abstract

بَـهَاء الدّين دَارْتْمَا
"تأويلات جمال الخَلْوَتِي من سورة الفاتحة والضحى إلى سورة الناس ", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 87-135

Özet | Abstract

M. Saffet Sarıkaya; Mehmet Necmettin Bardakçı; Nejdet Gürkan
"İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 75-110

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı; M. Saffet Sarıkaya; Nejdet Gürkan
"XIV. Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü’s-Serrâc’ın Tasavvufî Düşünceleri", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 75-108

Özet | Abstract

Büşra Arslan Meçin
Sühreverdî'nin Akl-ı Surh, Kıssatü'l-Ğurbeti'l-Ğarbiyye ve Âvâz-i Per-i Cibrîl isimli Sembolik Hikâyelerinin tahlîli / Analyzing the Suhrawardi's symbolic stories as Akl-i Surh, Âvâz-i Per-i Jibreel and Kissatü'l Ğurbeti'l Ğarbiyye, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, DİyarbakIr, 2014, 275 s.

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
"Semennûdî’de Nefis Mertebeleri", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 1

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
"Semennûdî’de Halvet Anlayışı", Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , sayı: 32

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
"Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve Tuhfetu’s-Salikîn Adlı Eseri", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt:3, sayı: 6

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Abdürrahim b. Ali Prizreni ve Kevser Suresi Tefsiri", Din Bilimleri, 2012, cilt:12, sayı: 3, ss. 10

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9, Tutku, Ankara, 2006

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10, Tutku, Ankara, 2006

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11, Gizem, Ankara, 2008

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12, Tuna, Ankara, 2008

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Tasavvuf Bilgisi: Allah'ı Allah'la Bilmek İlmine Giriş", Kader, Onlİne, 2016, cilt:14, sayı: 1, ss. 26

Özet | Abstract

Betül Gürer
Molla Fenari’nin Varlık ve Bilgi Anlayışı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2015, 500 s.

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
"SÛFÎLERE GÖRE RܒYETULLAH MESELESİ ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016, cilt:9, sayı: 43, ss. 2468-2479

Özet | Abstract

Betül Güçlü
"MOLLA FENÂRÎ'NİN OSMANLI MEDRESE GELENEĞİ VE OSMANLI DÜŞÜNCESİ ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ", Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 39, ss. 121-142

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bekir Köle
"Seyyid Ahmed Çapakçûrî’nin Müridi Muhammed İhsan Oğuz’a Gönderdiği İrşâd Mektupları.", DİCLE ÜNİVERSİTESİ, DİyarbakIr, 2015, cilt:XVII, sayı: 2, ss. 75-101

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bekir Köle
"ŞEYH ZEYNELABİDİN EL-ÂBİRÎ VE İCÂZETNÂMESİ", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Tur, Ankara, 2016, cilt:11/5, ss. 431-446

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Vural
HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, GÜmÜŞhane, 30.1, 118 s.

Özet | Abstract

Birol Yıldırım
"KIRIMLI SELİM BABA VE BAZI KUR ÂN ÂYETLERİNE YÖNELİK TASAVVUFÎ YORUMLARI", Gümüşhane İlahiyat Dergisi, GÜmÜŞhane, 2016, cilt:5, sayı: 10, ss. 87-106

Özet | Abstract

Birol Yıldırım
KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ EFENDİ HAYATI ESERLERİ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ , 1. . Baskı, Ertual, Erzurum, 2016, 422 s.

Özet | Abstract

101 - 125 Arası (Toplam 132)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com