Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Bilgi" kelimesi için arama sonuçları

Bekir Köle
"ŞEYH ZEYNELABİDİN EL-ÂBİRÎ VE İCÂZETNÂMESİ", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Tur, Ankara, 2016, cilt:11/5, ss. 431-446

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Vural
HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, GÜmÜŞhane, 30.1, 118 s.

Özet | Abstract

Birol Yıldırım
"KIRIMLI SELİM BABA VE BAZI KUR ÂN ÂYETLERİNE YÖNELİK TASAVVUFÎ YORUMLARI", Gümüşhane İlahiyat Dergisi, GÜmÜŞhane, 2016, cilt:5, sayı: 10, ss. 87-106

Özet | Abstract

Birol Yıldırım
KÖSTENDİLLİ SÜLEYMAN ŞEYHÎ EFENDİ HAYATI ESERLERİ VE TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ , 1. . Baskı, Ertual, Erzurum, 2016, 422 s.

Özet | Abstract

Birol Yıldırım
Alvarlı Muhammed Lutfi hayatı ve Hulasatu'l-Hakayik adlı eserindeki ahlaki unsurlar, 2. . Baskı, Ertual, Erzurum, 2017, 109 s.

Özet | Abstract

Betül Gürer
"Molla Fenârî'nin Osmanlı Medrese Geleneği ve Osmanlı Düşüncesi Üzerindeki Tesirleri", N.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 2015, sayı: 39, ss. 121-142

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Betül Gürer
"Nazarî Tasavvuf Geleneğinin El Kitabı: Muhtevası ve Tesirleri Bağlamında Sadreddin Konevî’nin Miftâḥu’l-ġayb’ı", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal, 2017, cilt:21, sayı: 1, ss. 393-423

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mahmud Esad Erkaya
"Tasavvuf Klasiklerinde Sohbet ve Uhuvvetin Temel İlkeleri ", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt:17, sayı: 1, ss. 249-276

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Tasavvuf Bilgisisi: Allah'ı Allah'la Bilmek İlmine Giriş", Kader, Ankara, 2016, cilt:14, sayı: 1

Özet | Abstract

Esma Öztürk
" Osman Bedrüddin Erzurumi (1850-1924) Örneğinde Kurbiyyet", Social Sciences Studies Journal , 2017, cilt:3, sayı: 12, ss. 2312-2319

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Esma Öztürk
Retyos Kirkoryan'ın Hulasatu's-Sarf Adlı Eserinin Arapça DilBilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Özet | Abstract

MEVLÜT ÖZÇELİK
İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 349 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

MEVLÜT ÖZÇELİK
İmam Gazâlî'de nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi / The refinement of the nafs and the purification of the heart in the Imam Ghazali, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2018, 349 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

ABDULVEHAP ERİN
Risale-i Nur'da varlık ve mertebeleri / Existence and levels of existence in Risale-i Nur, Dicle Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2017, 419 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Eyyüp Akdağ
Kazancızâde Emin Edîb Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / The life, works and sufi opinions of Kazancizâde Emin Edîb Efendi, Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2016, 383 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Muhammet Nedim Tan
Abdullah Ensârî Herevî'nin tasavvuf tarihindeki yeri ve Sad Meydân'ı / Abdallah al-Ansari al-Harawi's place in history of sufism and his Sad Maydan, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2013, 497 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

126 - 150 Arası (Toplam 141)
« Önceki123456Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com