Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Terbiye" kelimesi için arama sonuçları

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Kara
"Vefatının 130. Yılında Kazasker Mustafa İzzet Efendi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 9-18

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İhsan Soysaldı
"Halvet Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 235-243

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Kur'an'da Nefs Kavramı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensittüsü, Konya, 1992, 120 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Belgradlı Ali Efendi'ye Gönderdiği Mektup", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 3, ss. 81-84

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Kur'an'da Nefs Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, 125 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 95-115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Türer
"Tasavvufî Terbiyenin Ekonomik Hayattaki Müsbet Tesirleri", İslam, İstanbul, 1995, sayı: 143, ss. 13-15

Özet | Abstract

Osman Türer
"Barış ve Kardeşliğin Tesisinde Tasavvufî Terbiyenin Önemi", Kur’ân Işığında Barış ve Kardeşlik Sempozyumu, 21-22 Eylül 1996, Ankara

Özet | Abstract

Hasan Kâmil Yılmaz
Nefis Terbiyesinde Açlık ve Az Yemek, Erkam Yay., İstanbul, 1994, 120 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2008, cilt:12, sayı: 2, ss. 36

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Terbiyevî Problemleri ve Çözüm Yolları", İslamda Aile ve Çocuk Terbiyesi Sempozyumu (, ss. 189-210

Özet | Abstract

Osman Türer
"Harîrî-zâde’nin, Sülûkün Mertebelerine Dair Bir Risalesi: Feyzu’l-Muğnî Min Sırri Hadîsi Men Talebenî", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 37-51

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Şirin Ayiş
Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015, 336 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Muhittin Usta
Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri, Marmara Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüsü, İstanbul

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
İhsan Tamgüney (Sultan Baba)'in Hayatı Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı, 1. Baskı, İlahiyat, Ankara, 2013, 88 s.

Özet | Abstract

Dilaver Selvi
Nefs Terbiyesinde Rabıta , Hoşgörü yayınları, İstanbul, 2012, 255 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"“Tasavvufi Terbiye’nin Günümüz Din Eğitim-Öğretimine Sunabileceği İmkanlar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52-2 (2011), ss. 137-155.", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2011, cilt:52-2, ss. 137-155

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Tasavvuf Terbiye Eğitimi Sürecinde Nuh ve Gemi Metaforu", Toplum Bilimleri Dergisi, Ankara, 2015, cilt:17, sayı: 10

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
"Semennûdî’de Nefis Mertebeleri", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 1

Özet | Abstract

Dilaver Selvi
Nefs Terbiyesinde Rabıta, Hoşgörü Yayınları, İstanbul, 2012, 255 s.

Özet | Abstract

Selami Şimşek
"Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri", Sosyal Araştırmalar, Ordu, 2015, sayı: 8, ss. 1369-1385

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 24)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com