Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Yunus emre" kelimesi için arama sonuçları

Ahmet Ögke
Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

Özet | Abstract

M. Naci Kula
"Engelli Birey ve Ailesinin Sosyal Uyumunda “Yaratılanı Hoş Gör Yaradan’dan Ötürü” Anlayışının Rolü", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 153-176

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Tasavvufî Zümre ve Akımların Rolü", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2003, cilt:VII, sayı: 1, ss. 249-279

Özet | Abstract

Adem Çalışkan
"Yunus emre’nin Bir İlâhisi ve Dilbilim Açısından İncelemesi", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 137-157

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Demirci
Yûnus Emre'de İlâhî Aşk ve İnsan Sevgisi, Selçuk Yayınları, İstanbul, 1991, 153 s.

Özet | Abstract

Osman Türer
"XIII. Asır’da Anadolu’da Tasavvuf ve Yûnus Emre", Diyanet: İlmî Dergi, Ankara, 1991, cilt:27, sayı: 1, ss. 87-100

Özet | Abstract

Kadir Özköse
Anadolu Tasavvuf Önderleri, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 501 s.

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı; İbrahim Özay; İsrafil Babacan
"Şeyh Mustafa Selâmî Efendi Şerh-i Âşık Yûnus", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 161-200

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Tatcı
Yunus emre Külliyatı: Yunus emre Divanı (İnceleme), Hyayınları, İstanbul, 2008, 616 s.

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
Yunus emre Külliyatı: Yunus emre Divanı (Tenkitli Metin), Hyayınları, İstanbul, 2008, 706 s.

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Yûnus Emre'de Aşkın Dinamizmi ", Kubbealtı Akademi Mecmuası, 1991, sayı: 3, ss. 21-25

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Yûnus Emre Menkıbelerine Tasavvufî Yorumlar ", Kültür Dergisi, İstanbul, 2006, sayı: 4, ss. 18-27

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Ahmed Yesevi'den Yûnus Emre'ye ", Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu bildirileri içinde, Kayserİ, 1993, ss. 85-91

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
Yunus emre Divânı (İnceleme-Metin), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990

Özet | Abstract

Osman Türer
"Yunus emre’de Barış ve Mutluluk", Uluslar Arası Yûnus Emre Sempozyumu, 7-10 Ekim 1991, Ankara, 1995

Özet | Abstract

Yunus emre Gördük
İmam Cafer es-Sadık ve Ona İsnad Edilen İşari Tefsir, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 469 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Yunus emre'nin İnsan Anlayışı", Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 2005, cilt:41, sayı: 2, ss. 23

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
Yine Geldi Aşk Elçisi: Yunus emre/Seçmeler, H Yayınları, İstanbul, 2009, 310 s.

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
İşitin Ey Yârenler: Yunus emre Yorumları, H Yayınları, İstanbul, 2008, 174 s.

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları, Nefes Yayınları, İstanbul, 2011

Özet | Abstract

Seyyid Yahya Şirvanî
Şifaü'l Esrar, çeviren: Mehmet Rıhtım, Sufi Kitap, İstanbul, 2011, 408 s.

Özet | Abstract

İhsan Soysaldı
"Yunus emre Divanında Dört Dinî Terim", Dyanet ilmi dergi, Ankara, sayı: 6, ss. 103-118

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
Tasavvuf Yazıları, 2. Baskı, İlahiyat, Ankara, 2014, 564 s.

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
"Yunus emre İzinde İki Sûfi Şair; Eşrefoğlu Rûmî ve İbrahim Hakkı Erzurûmî", Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sempozyumu, 16-18 Kasım 2011 , Erzurum, 2012, ss. 289-295

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Yunus emre Rifai, Hacı Bektaş Vefai", Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 109-115

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 29)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com