Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu
(The Concept of God in Muhyiddin Ibn Arabi’s Philosophy)
Yazar : İbrahim Coşkun
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2008
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 21
Sayfa : 117-143
Görüntülenme : 12606
İndirilme Sayısı : 17927
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Allah kavramı, düşünce tarihinin en eski ve değişmeyen konularından biri olagelmiştir. Bütün ‎düşünürler ve filozoflar Allah hakkında fikirlerini belirtmekten geri durmamışlardır. İlahi din ‎mensupları bu konuda ortak bazı inançlara sahip olmuşlarsa da onların Allah tasavvurları ara-‎sında da zamanla farklılıklar ortaya çıkmıştır. Allah inancı ile ilgili temel konularda İslam ‎düşüncesini oluşturan kelam felsefe ve tasavvufta bir farklılaşma söz konusu olmamıştır. Ancak ‎ayrıntıya inildiğinde farklı Allah tasavvurlarına ulaşılmıştır. Biz bu makalemizde Muhyiddin İbn ‎Arabî’nin vahdet-i vücud felsefesine bağlı olarak geliştirdiği Allah tasavvurunu inceleyeceğiz.‎
 

Anahtar Kelimeler

Allah, Muhyiddin İbn Arabî, vahdet-i vücûd, panteizm
 

Abstract

The subject of our research is concept of God that has been the oldest and an invariable matter ‎in the history of thought. All thinkers and philosophers stated their views on this concept. ‎Although members of divine religions had some common beliefs, their imagining of God had ‎changed in the course of time. Essential aspects of belief in God did not change much through ‎the history of theology, philosophy and sufism. But this does not include the details. In this ‎article, we will examine the concept of God in Muhyiddin Ibn Arabî’s philosophy focusing on his ‎wahdat al-wucud doctrine.‎
 

Keywords

God, Muhyiddin Ibn Arabî, wahdat al-wucud, Pantheism‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com