Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Aziz Mahmud Hüdâyî Adına Kayıtlı Mevlid-i Şerîf ve Mi’râciye Risâlesi
(The Risala Attributed to Aziz Mahmud Hudayi entitled Mawlid-i Sharif and Mi’rajiya)
Yazar : İbrahim Aksu
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : İstanbul / 2009
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 24
Sayfa : 81-96
Görüntülenme : 10483
İndirilme Sayısı : 1716
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu makale, Aziz Mahmud Hüdâyî’ye atfedilen Mevlid-i Şerîf ve Mi’râciye adlı risâlenin günü¬müz imlasına aktarımını amaçlamaktadır. XVI. yüzyılda yaşamış olan Aziz Mahmud Hüdâyî Celvetî tarikatının kuru¬cusudur. Risâle tek nüsha olup, Hacı Selim Ağa Kütüp¬hanesi, Hüdâyî Efendi Bölümü’nde yer almaktadır. Sekiz varak olan bu risâlede, Hz. Muhammed’in mânevî âlemde yaratılışı, yeryüzünde zuhuru, mi’râcı ve bazı mucizeleri hakkındadır.
 

Anahtar Kelimeler

Aziz Mahmud Hüdâyî, Celvetiye, Mevlid, Mirac.
 

Abstract

This work aims to transcribe the tratise (risala) attributed to Aziz Mahmud Hudayi which is called “Mawlid-i Sharif and Mi’rajiya”. Aziz Mahmud Hudayi lived in 16th century and he is the founder of the Jalwatiyyah order. This is the only copy of the Risala which can be found in Hacı Selim Aga Library in Istanbul. This 8 folio-Risala is about the creation of the prophet Muhammed in spiritual world, his earthly birth (mawlid), his ascent to heaven (mi’raj) and one of his miracles.
 

Keywords

Aziz Mahmud Hudayi, Jalwatiyyah, Mawlid, Miraj.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com