Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Adduddaif Adnan Tortumi'nin te'lif ettiği silsile name-i Nakşibendi el Halidi el Müceddidi adlı eserin incelenmesi
Yazar : ERDAL AVCI
Türü : Yüksek Lisans Tezi
Baskı Yeri/Yılı : YÖK Tez / 2019
Danışman : Prof. Dr. Selami Şimşek
Üniversite Enstitü : Gümüşhane Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı
Sayfa : 161
Görüntülenme : 629
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Bu çalışmada Adnan Tortûmî'nin Silsilenâme-i Nakşbendî El-Hâlidî El-Müceddidî adlı eserin çeviri yazılı metnine yer verilmiştir. Çeviri yazılı metinden önce faydalı olacağı düşüncesiyle tasavvuf, tasavvuf silsileleri, bazı kavramlar ve önemli şahıslar hakkında ana hatlarıyla malumat sunulmuştur. Bu çalışmada eserin çeviri yazılı metni verilirken temel çeviri teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca şahıslar ve kavramlar hakkında bilgi verilirken temel dökümantasyon tarama ve analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda giriş bölümünde ve birinci bölümde dökümantasyon tarama yöntemi ile şahıslar ve kavramlar hakkında bilgi toplanarak, bilgiler analiz edilmiştir. İkinci bölümde ise akademik çeviri yöntemi ile eser titiz bir şekilde çeviri yapılmıştır.
 

Anahtar Kelimeler


 

Abstract

This study transliterates Adnan Tortumi's work which is titled as Silsilanama-i Naqshbandi al-Khâlidi al-Mujaddidi (Genealogical Tree of al-Naqshibandi al-Khâlidi al-Mujaddidi order) into Turkish language with latin alphabet after informing about tasawwuf (sufism), tasawwuf genealogies, some concepts and important individuals. In this study, basic translation techniques are used in the transliteration of the work. In addition, basic documentation screening and analysis methods are used when giving information about individuals and concepts. In this context, information about the individuals and concepts is collected and analyzed by the documentation screening method in the introduction and the first section. In the second one, the transliteration is precisely provided by academic transliteration method.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com