Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi
(The Tradition of writing Atwar-ı Sab’a in The Khalwatiah order and Sofian Bali Afandi’s ‎manuscript of Atwar-ı Sab’a ‎)
Yazar : Ramazan Muslu
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 18
Sayfa : 43-63
Görüntülenme : 14407
İndirilme Sayısı : 6294
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Halvetiyye Tarikatı, nefis terbiyesini esas alan tarikatlardan birisidir. Bu tarikata mensup şeyhler, ‎sâlikin manevî yolculukta nefis mertebeleri ile ilgili ihtiyaç duyduğu hususları açıklamak üzere ‎Atvâr-ı Seb‘a adıyla onlarca eser kaleme almışlardır. O şeyhlerden biri de Kâsım Çelebi’nin ‎‎(ö.1518) halifesi Sofyalı Bâlî Efendi (ö.1553)’dir. Kanûnî Sultan Süleyman’ın (ö.1566) takdir ve ‎iltifatını kazanmış bir mutasavvıf olan Bâlî Efendi, Kurd Mehmed Efendi (ö.1587) ve Nûreddinzâde ‎Mustafa Muslihuddin Efendi (ö.1574) gibi önemli halifeler yetiştirmiştir. Tasavvufî düşüncede ‎İbnü’l-Arabî’nin (ö.1239) takipçisi olan Bâlî Efendi, Fusûsu’l-hikem’i şerh etmenin yanı sıra Atvâr-ı ‎Seb‘a gibi tasavvufî bazı eserler kaleme almıştır. Bu makalede onun Atvâr-ı Seb‘a adlı eserinde ‎nefis mertebeleriyle ilgili ele aldığı konular ortaya konulmaya çalışılmıştır. ‎
 

Anahtar Kelimeler

Halvetiyye, sâlik, seyru sülûk, nefis, atvâr-ı seb‘a, zikir, tezkiye, tasfiye, hilâfet, kerâmet
 

Abstract

The Khalwatiah is one of the sufi orders which aims the training the animal soul. The Khalwatiah ‎sheikhs have written tens of books named as Atwar-ı Sab’a in order to explain the divine stations ‎of soul for the seeker of truth in his spiritual quest. One of these sheikhs is Bali Afandi of Sofia ‎‎(d.1553) who is the successor of Qasim Chalabi (d.1518). Bali Afandi who gained the favor and ‎approval of Sultan Sulaiman the law maker (d.1566) trained important successors like Kurd ‎Mehmed Afandi (d.1587) and Nuraddinzade Mustafa Muslihuddin Afandi (d.1574). As a follower of ‎Ibn al-Arabi’s sufi thought he has commented on Fusus al-Hikam and written some books on ‎sufism. In this article we tried to discuss the subjects of divine stations as explained in his Atwar-ı ‎Sab‘a.‎
 

Keywords

Khalwatiyya, seeker (salik), walking a spritual path to God (sayru suluk), individual soul (nafs), ‎Atwar-ı Sab’a, dhikr, purification of soul (tazkiyah), Khilafah, karamah.‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com