Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler
(The Orders and the Dervishes Lodges in Kırklareli‎)
Yazar : Selami Şimşek
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 18
Sayfa : 205-220
Görüntülenme : 12226
İndirilme Sayısı : 9245
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

İstanbul’u Doğu Avrupa ve Orta Avrupa’ya bağlayan önemli bir konaklama merkezi olan Kırklareli ‎ve çevresinde pek çok sûfî, tasavvufî kuruluş ve tekke faaliyet göstermiştir. Şuhûdî Muhammed ‎Efendi, Mehmed Eşref Efendi, Vizeli Alâeddin Efendi, Gazanfer Dede Efendi, Şeyh Bâlî Dede, Şeyh ‎Hasan Efendi, Servet Efendi, Hacı Râsih Hasan Dede ve Hasibî Ahmed Efendi ilk akla gelen sûfî ‎zâtlardır. Halvetiyye, Sünbüliyye, Ramazaniyye, Uşşâkiyye, Gülşeniyye, Nakşibendiyye, Melâmiyye-‎i Bayrâmiyye, Bektâşiyye ve Sa‘diyye Kırklareli ve çevresinde faaliyetlerine rastlanan belli başlı ‎tarikatlardır. Şuhûdî Muhammed Efendi Tekkesi, Sancakdar Baba Dergâhı, Alâeddin Efendi ‎Dergâhı, Sinan Dede Zâviyesi, Hasan Efendi Câmii Tekkesi, Kaygusuz Tekkesi, Sarı Saltuk Tekkesi, ‎Binbir Oklu Tekkesi ve Kırklar Tekkesi ise önde gelen tekkelerdir. ‎
 

Anahtar Kelimeler

Kırklareli, Tasavvuf, Tarikat, Tekke.‎
 

Abstract

Great deal of sufis, sufi and dervish lodge were active in Kırklareli and its environs which is an ‎Important Center that was connected Istanbul to East and West Europe. Suhudi Muhammed ‎Efendi, Mehmed Esref Efendi, Alaeddin Efendi from Vize, Gazanfer Dede Efendi, Seyh Bali Dede, ‎Seyh Hasan Efendi, Servet Efendi, Hacı Rasih Hasan Dede ve Hasibi Ahmed Efendi were prominent ‎Sufi personalities of the province, Halwetiye Sünbüliye, Ramazaniye, Ussakiye, Gülseniye, ‎Nakshibendi, Melamiye, Bektashiyye and Sadiye are the main orders which became active in ‎Kırklareli and its environs. Suhudi Muhammed Efendi Dervish Lodge, Sancakdar Baba Dervish ‎Convent, Alaeddin Efendi Dervish Convent, Sinan Dede Dervish Lodge, Hasan Efendi Mosque ‎Dervish Lodge, Kaygusuz Dervish Lodge, Sarı Saltuk Dervish Lodge, Binbir Oklu Dervish Lodge an ‎Kırklar Dervish Lodge were the important dervish lodges of the province.‎
 

Keywords

Kırklareli, Sufism, Sufi, Dervish Lodge.‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com