Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı
(Maghrib Muslims’s Haj Organizer Order: Salihiye and Rabat Asafi)
Yazar : Kadir Özköse
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Sivas / 2007
Dergi : Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi
Cilt : XI
Sayı : 1
Sayfa : 29-49
Görüntülenme : 13590
İndirilme Sayısı : 1
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Salihiyye tarikatının kurucusu Ebu Muhammed Salih’tir. Tarikatın merkezi Asafi Ribatı’dır. Tarikat Ebû Medyen geleneğini takip etmiş ve Mesmude Berberilerinin temsilciliğini gerçekleştirmiştir. Salihiyye dervişleri, riyazet, mücahede ve azîmet yolunu benimsemişlerdir. Fütüvvet mesleğini sürdürerek sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhuna sahip olmuşlardır. Mağrib Müslümanlarının hac organizatörlüğünü yapmışlardır. Salihiyye şeyhleri, dervişlerini dergâh ortamında değil seyahatle eğitmişlerdir. Tekelerinde başkalarına hizmeti tarikat esası kabul etmişlerdir.
 

Anahtar Kelimeler

Ebu Muhammed Salih, Asafi, Fas, Dükkale, Salihiyye, Muvahhidler, Tasavvuf, Tarikat, Hac organizasyonu , Mesmude Kabilesi
 

Abstract

Salihiye’s founder is Abu Muhammad Salih. The Order’s center is Rabat Asafi. Salihiye Tariqa had been followed Abu Madyan’s tradation and Masmude Tribe’s agent. Salihiye dervishs had been appropriated the path of asceticism and mujahade and mortification. They continued the futuwa way. and realized the soul of social helping and solidarity They did the haj organization of Maghrib muslims. Salihiye sheikhs didn’t trained their dervishs but by journey. They served others in their dervish lodge.
 

Keywords

Abu Muhammad Salih , Asafi , Marocco , Dukkale , Salihiye , Almohad , Sufism , Tariqa , Haj organization , Masmude Tribe
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com