Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İMÂM SUYÛTÎ'NİN İBN ARABÎ'YE DAİR BİR RİSALESİ: TENBİHÜ'L-ĞABÎ Bİ TEBRİETİ İBN ARABÎ
(A Pamphlet Of İmâm Suyûtî About İbn Arabî: Tenbihü'l-Ğabî Bi Tebrieti İbn Arabî)
Yazar : İmam Suyuti
Çeviren : Ferzende İdiz
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Diyarbakır / 2012
Dergi : Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cilt : 14
Sayı : 1
Sayfa : 329-356
Görüntülenme : 8950
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Özet
Bu çalışma, daha çok zâhir ilimler alanında tanınmış, altı yüz hatta bazı rivâyetlere göre bin iki yüz kadar eser yazmış olan önemli âlimlerden İmâm Suyûtî'nin İbn Arabî'yi adeta savunusu mahiyetinde olan Tenbihü'l-ğabî bi tebrieti İbn Arabî adlı eserinin tercümesidir.
İlk andan itibaren olumlu ve olumsuz bir çok eleştiriye maruz kalmış olan İbn Arabî, günümüzde olduğu gibi, İmâm Suyûtî döneminde de tartışılmıştır. İbn Arabî hakkında olumlu görüş sahibi olan İmâm Suyûtî, İbn Arabî'yi savunan bu risâleyi yazmıştır. Kısaca bu risâlede İmâm Suyûtî İbn Arabî'nin bir velî olduğunu savunmakta ve onu eleştirenlere karşı çıkmaktadır.
Çalışmamızın başında tercümesini sunduğumuz risâlesinin içeriği ve nüshaları hakkında tanıtıcı Bilgiler verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler

Suyûtî, İbn Arabî, zâhir, bâtın, velî.
 

Abstract

This study is a translation of Tenbihü'l-ğabî bi tebrieti İbn Arabî, which is nearly a defence complexion of İbn Arabî, by one of the important scholars İmâm Suyûtî who is mostly known in the field of apparent knowledge and has written six hundred works (it is one thousand and two hundred according to some rumour).
İbn Arabî, who has been criticized both positively and negatively from the beginning, has been discussed in the era of İmâm Suyûtî just like today. Having positive opinions about İbn Arabî, İmâm Suyûtî has written this pamphlet that defends İbn Arabî. In the pamphlet, İmâm Suyûtî shortly argues that İbn Arabî is a scholar and he objects those who criticize İbn Arabî.
Introductory information about the content and copies of the pamphlet has also been given at the beginning of the study in which the translation of the pamphlet is presented.

 

Keywords

Suyûtî, İbn Arabî, apparent, abdomen, scholar
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com