Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

تأويلات جمال الخَلْوَتِي من سورة الفاتحة والضحى إلى سورة الناس
(Esoteric Exegesis of Jamal Khalwati from al-Fatiha (the Opening) and al-Duha (the Forenoon) to the Chapter of Nas (Men))
Yazar : بَـهَاء الدّين دَارْتْمَا
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : İstanbul / 2012
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 30
Sayfa : 87-135
Görüntülenme : 9791
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Çelebi Halife diye meşhur olan Cemâl-i Halvetî, Halvetiyyenin Cemâliyye kolunun kurucusudur ve Halvetî tarîkatının İstanbul’daki ilk temsilcisidir. XV. yüzyılda yaşam süren Cemâl-i Halvetî, tasavvuf dışında tefsîr, hadîs gibi diğer İslamî ilimlerde de eserler telif etmiş bir sûfîdir. Eserlerinin hemen hepsini neredeyse Arapça olarak kaleme almış olan Cemâl-i Halvetî bazı sûre ve âyetlerin tasavvufî/işârî tefsirlerini yapmıştır. Bu eserler arasında en önemlilerinden birisi de “Te’vîlâtü Cemâl el-Halvetî min Sûreti’l-fâtiha ve’d-duhâ ilâ sûreti’n-nâs” adlı işarî tefsiridir. Bu makalede biz müellifin hayatı ve eserleri hakkında kısaca Bilgi verdikten sonra adı geçen işarî tefsîrinin tahkikli neşrini yapmaya çalışacağız.
 

Anahtar Kelimeler

Cemâl-i Halvetî, İşârî Tefsîr, Sûre Tefsîri, Halvetiyye.
 

Abstract

Jamal Khalwati, who was known as Chalabi Khalifah, is the founder of the Jamaliyya branch of the Khalwatiyya order and he was the first representative of Khalwatiyya order in Istanbul. Jamal Khalwati, who lived in the 15th century, was a Sufi who wrote books in Islamic sciences other than Sufism, such as Qur’anic exegesis and Hadith. He wrote almost all of his books in Arabic. He wrote esoteric commentaries on some verses and chapters of the Qur’an. One among these books is his mystical exegesis titled “Ta’vîlâtu Jamâl al-Khalvatî min sûra al-Fâtiha va al-Duhâ ilâ sûra al-Nâs.” In this article after giving brief information about his life and works, we will present a critical edition of his exegesis.
 

Keywords

Jamal Khalwati, Esoteric Exegesis, Exegesis of the Chapters, Khalwatiyya.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com