Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

XIV. Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü’s-Serrâc’ın Tasavvufî Düşünceleri
Yazar : Mehmet Necmettin Bardakçı, M. Saffet Sarıkaya, Nejdet Gürkan
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : İstanbul / 2013
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 31
Sayfa : 75-108
Görüntülenme : 8841
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

İbnü’s-Serrâc, XIII. yüzyılın son yarısı ile XIV. yüzyılın ilk yarısında Şam’da yaşamış bir Rifâî şeyhidir. Ömrünün bir kısmını kadı olarak görev yaptığı Güney Doğu Anadolu’da, Fı-rat havzasında geçirmiştir. Yaşadığı dönemde Şam bölgesine bağlı olan Adıyaman, Besni, Kâhta, Urfa, Harran, Suruç, Birecik, Mardin ve Hakkâri gibi şehirlerde yaşayan tasavvuf şeyhleri ve zümreleri hakkında verdiği Bilgiler ilk elden olduğu için önemlidir. Onların menkıbelerine Tüffâhu’l-ervâh ve miftâhu’l-irbâh adlı eserinde geniş bir şekilde yer veren İbnü’s-Serrâc, tasavvufî düşüncelerini Teşvîku’l-ervâh ve’l-kulûb ilâ zikri Allâmi’l-guyûb adlı eserinde açıklamıştır. Bu makalede İbnü’s-Serrâc’ın hayatı, eserleri ve Teşvîku’l-ervâh adlı eserinden hareketle tasavvufî düşünceleri ele alınacaktır.
 

Anahtar Kelimeler

İbnü’s-Serrâc, tasavvuf, menkıbe, tâlib.
 

Abstract

Ibn al-Sarraj is a Rifai Sheikh, who lived in Damascus between the second half of the 13th century and the first half of the 14th century. He spent part of his life serving as a Muslim judge in the Euphrates river basin in the Southeastern Anatolian region. He is a significant figure because he gives first-hand information about Sûfî sheikhs and communities in Adı-yaman, Besni, Kahta, Urfa, Harran, Suruç, Birecik, Mardin, and Hakkari which were under the administration of Damascus at the time. Ibn al-Sarraj, who related considerably sûfî sheikhs’ anecdotes and narrations in his Tuffâh al-arvâh and miftâh al-irbâh, explained their mystical views in his work Tashwîq al-arvâh va’l-qulûb ilâ zikri Allâm al-quyûb. In this paper, the works and life of Ibn al-Sarraj and his mystical thoughts with reference to his work Tashwîq al-arvâh will be presented.
 

Keywords

Ibn al-Sarraj, mysticism, hagiography, disciple.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com