Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk
(Sari Saltuk: According to Ibn al-Sarrâj)
Yazar : M. Saffet Sarıkaya, Mehmet Necmettin Bardakçı, Nejdet Gürkan
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : İstanbul / 2013
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 32
Sayfa : 75-110
Görüntülenme : 8626
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Sarı Saltuk hakkında Bilgi veren en eski kaynak niteliğindeki Tüffâhu’l-Ervâh’ta İbnü’s-Serâc onunla ilgili sekiz anlatıya yer vermiştir. Naklettiği anlatıların hemen tamamını Sarı Saltuk’un mürîdi Seyyid Behramşah’tan ve başka güvenilir şahıslardan dinlediğini ifâde etmiştir. İbnü’s-Serrâc, Seyyid Behramşah’ı ve Sarı Saltuk’u gençlik yıllarında bizzat tanımıştır. Kendisi ile yazışacak kadar aralarında samimi bir ilişki söz konusu olan Sarı Saltuk’un tarîkat mensûbiyeti konusunda verdiği Bilgiler, onun hem Rifâyye tarîkatı ile ilişkisini gösterir hem de Bektaşî geleneğini destekler niteliktedir. İbnü’s-Serrâc’ın anlattığı menkıbelerdeki Sarı Saltuk, Saltuk-nâme’de de nakledildiği gibi savaşçı, gâzi nitelikli bir derviştir. Makalede İbnü’s-Serrâc’ın Sarı Saltuk’la ilgili naklettiği Bilgiler değerlendirilecektir.
 

Anahtar Kelimeler

İbnü’s-Serrâc, Tüffâhu’l-Ervâh, Sarı Saltuk, Rifâiyye tarîkatı
 

Abstract

Ibn al-Sarraj narrates eight stories about him in Tuffâh al-Arvâh which is the earliest source refering to Sarı Saltuk. The author states that he took almost all of these narrations from as-Sayyid Behramshah, who was a disciple of Sarı Saltuk, and then verified from other reliable people. In his youth Ibn al-Sarrâj personally met with as-Sayyid Bahramshah and Sarı Saltuk. And they had such close friends that they exchanged letters. The information given by the author about Sarı Saltuk’s adherence to a sufi order not only shows his connection with Rifâî order but also appears to support Bektashi orders. Sarı Saltuk who was mentioned in the manaqibs of Ibn al-Sarrâj was a dervish with the charactersitics of a warrior and ghazi as narrated in Saltuk-nâme. In this article, the information reported by Ibn al-Sarrâj about Sarı Saltuk will be evaluated in some detail.
 

Keywords

Ibn al-Sarrâc, Tuffâh al-Arvâh, Sarı Saltuk, Rifâî order.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com