Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin Halifelerinden Şeyh Hâlid-i Cezerî ve Basret Dergâhı
(Sheikh Khalid-i Jazarî, One of the Successors of Mawlana Khalid-i Baghdadi, and the Sufi Lodge in Basret)
Yazar : İbrahim Baz
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : İstanbul / 2013
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 32
Sayfa : 139-167
Görüntülenme : 8987
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin önde gelen halîfelerinden biri olan Şeyh Hâlid-i Cezerî (ö. 1839) Gabar Dağı’nın üzerinde bulunan Basret Köyü’nde 1820’li yıllarda kurduğu dergâh ve medrese ile Nakşbendîliğin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Basret Dergâhı, Nehri, Tavila, Norşin ve Arvas dergahları gibi bölgenin en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Şeyh Sâlih-i Sıpkî (ö. 1852), Sıbğatullah Arvâsî (ö. 1870 ), Hâmid-i Mardinî (ö. 1882) gibi tanınmış sûfîler burada eğitim almışlardır. Bu makalede Basret Dergâhı’nın kurucusu olan Şeyh Hâlid-i Cezerî’nin hayatı kısaca ele alındıktan sonra Basret Dergâhı’nın tarihi, şeyhleri ve süreç içerinde bu dergâhtan ayrılan kollar hakkında Bilgi verilmeye çalışılacaktır.
 

Anahtar Kelimeler

Nakşbendî Tarîkatı, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, Şeyh Hâlid-i Cezerî, Basret Dergâhı, Şırnak.
 

Abstract

The lodge and madrasa established by Sheikh Khalid-i Jazarî (d.1839) who was one of the prominent caliphs/successors of Sheikh Mawlana Khalid-i Baghdadi (d. 1826), in the village of Basret Village on the mountain of Gabar around the 1820s made great contributions to the spread of Naqshbandi order in the South Eastern Anatolia. Basret Dervish Lodge has been one of the most important centers of Naqshbandi Order in this region like the lodges of Nehri, Tavila, Arvas and Norşin. Sheikh Salih-i Sıpki (d. 1852), Sıbgatullah Arvâsî (d. 1870) and Sheik Hamid-i Mardinî who is also known as Shah of Mardin, were received their education in Basret Dervish Lodge. In this article after shortly dealing with Sheikh Khâlid-i Jazarî’s life, we will present a short history of the Basret Lodge, its sheikhs, and try to give information about the branches separated from this lodge.
 

Keywords

Nakşbendi Order, Mawlana Khalid-i Baghdadi, Sheik Khalid-i Jazarî, Basret Dervish Lodge, Şırnak.

 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com