Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Semennûdî’de Nefis Mertebeleri
Yazar : Mehmet Şirin Ayiş
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : / 2015
Dergi : Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Sayı : 1
Sayfa :
Görüntülenme : 9589
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Tasavvufun hedeflerinden bir tanesi de insanın ruhunu terbiye etmektir. İnsanın nefsi terbiye olmadan da insanın ruhen olgunlaşması mümkün değildir. Bu amaçla sûfî şahsiyetler nefsi yedi mertebeye ayırarak, nefis terbiye metotları geliştirmişler. Önemine binaen bazen nefis mertebeleri ile ilgili müstakil eserler yazıldığı gibi bazen de bu konu, herhangi bir kitabın bir bölümü olarak ele alınmıştır.
Muhammed b. Hasan es-Semennûdî de tarikat âdâb ve erkânı ile ilgili önemli Bilgiler verdiği eserlerinde nefis terbiyesi ile ilgili konularda nefsânî tarikat yolunun metodlarını ele alır. Bu metodu esas alan Semennûdî, nefsi, emmâre, levvâme, mülhime, mutmâinne, raziyye, marziyye ve kâmile olarak yedi sınıfa ayırır, bu yedi mertebenin her birisinde nefsin seyri, âlemi, mahalli, hali, vâridi, askerleri gibi hususlar ile ilgili Bilgiler verir.

 

Anahtar Kelimeler

Semennûdî, Tarikat, Nefis, Nefis Mertebeleri
 

Abstract

One of the purpose of mysticism is to edify the soul. It is not possible the maturation of human spiritually without his self being trained. For this purpose, sofi personalities developed self-training methods by dividing the self into seven stages. Considering the importance of this issue, as sometimes autonomous works were written about self stages, sometimes this issue was discussed in a section of any book.
Muhammed b. Hasan es-Semennûdî also deals with the methods of sensual cult road concerned with the issues of self-training in his works in which he gives important information about the rules and conventions of cult. Based on this method, Semennûdî divides self into seven category such as ammara, levv, mulheim, mutmainn, raziyy, marziyy and kamile and gives information in each one of these stages about issues such as self’s course, booze, local, state, vari and military.

 

Keywords

Semennûdî, Cult, Self, Self Stages
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com