Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve Tuhfetu’s-Salikîn Adlı Eseri
Yazar : Mehmet Şirin Ayiş
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : / 2015
Dergi : Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cilt : 3
Sayı : 6
Sayfa :
Görüntülenme : 10264
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Muhammed b. Hasan es-Semennûdî, Mısır’ın Semânûd şehrinde dünyaya geldi. Ezher’de Mustafa Kemâleddin Bekrî’nin halifesi Muhammed b. Salim el-Hifnî’ye intisab etmiş ve ondan Halvetiyye tarikatı icazetini almıştır.
Tuhfetu’s-Sâlikîn, Muhammed b. Hasan es-Semennûdî’nin, tarikat ehlinin yoluna sülûk etmek isteyenler ile tahkik ehlinin mertebelerine rağbeti olanların ihtiyaç duyduğu Bilgileri topladığı bir eseridir. Eser, on bölüm ve bir sonuçtan meydana gelmektedir. Eserde sırasıyla, Ahd ve telkin, zikir ve zikrin âdâbı, tarikatın usulleri, şeyh ve müridin âdâbı, müridin tarikattan kovulmasına sebep olacak hususlar, tarikatta yardımcı edecek hizmet birimleri ve bunların âdâbı, nefis ve mertebeleri, rüyada görülen semboller, rüya çeşitleri gibi konular ele alınmıştır. Sonuç kısmı ise ehli tasavvufun kullandıkları bazı tasavvufî ıstılahlar hakkındadır.

 

Anahtar Kelimeler

Muhammed b. Hasan es-Semennûdî, Tuhfetu’s-Sâlikîn.
 

Abstract

Muhammed b. Hasan es-Semennûdî, was born in the city of Semânûd in Egypt. In Ezher, he became affiliated with Muhammed b. Salim el-Hifnî, the khalif of Mustafa Kemaleddin Bekri, and he got the permission of Halvetiyye cult from him.
Tuhfetu’s-Sâlikîn, written by Muhammed b. Hasan es-Semennûdî, is a work in which he collected the information needed by those who want to leech into the path of the people of cult and those who get in favour with the grades of the people of verification. It consists of ten chapters and a conclusion. In this work respectively such issues as pledge and suggestion, remembrance and its manners, modalities of cult, manners of sheikh and follower, issues that led to the expulsion of follower from the cult, service units to help in the cult and their manners, nafs and its grade with the symbols seen in dream and types of dream were dealt with. The concluding part is about some sufistic terms the people of the cult use.

 

Keywords

Muhammed b. Hasan es-Semennûdî, Tuhfetu’s-Sâlikîn
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com