Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Seyyid Ahmed Çapakçûrî’nin Müridi Muhammed İhsan Oğuz’a Gönderdiği İrşâd Mektupları.
(The Guiding Letters Sent by Sayyid Ahmad Japakjuri to Muhammad Ihsan Oguz)
Yazar : Bekir Köle
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Diyarbakır / 2015
Dergi : DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Cilt : XVII
Sayı : 2
Sayfa : 75-101
Görüntülenme : 8904
İndirilme Sayısı : 361
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Kültürel tarihimizde, tasavvufî ilim ve yaşantısıyla toplumun manevi inşasına katkıda bulunmuş önemli şahsiyetler vardır. Bunlardan bir kısmı eser ve faaliyetleriyle çokça şöhret bulurken; bir kısmı da oldukça sade ve mütevazı yaşantılarıyla göz önünden uzak kalmışlardır. Bu şekilde, fakirlik kisvesine bürünerek toplumdan kendini gizleyen manevî şahsiyetlerden birisi de, son devir Nakşî âlim ve şeyhlerinden Seyyid Ahmed Çapakçûrî’dir. Onun, müridi Muhammed İhsan Oğuz’a gönderdiği irşâd mektupları, tasavvufî konulardaki ilim ve irşâd tecrübesini ortaya koymaktadır.
Oğuz, rüyada iken mana âleminden aldığını söylediği bir işaretle şeyhi Çapakçûrî’ye intisap etmiştir. Bu intisap, tasavvufta başvurulan bir irşâd ve eğitim metodu olan mektubât geleneğiyle gerçekleşmiştir. Bu gelenek, bir kısım şeyhler tarafından müridlere tavsiyelerde bulunmak, tasavvufun inceliklerini öğretmek, onların seyr u sülûk süreçlerini yönetmek ve irşâdlarını sağlamak gibi çeşitli maksatlarla son devirlere kadar devam ettirilmiştir. Şeyh Seyyid Ahmed Çapakçûrî ile müridi Muhammed İhsan Oğuz arasındaki mektuplaşmalar, bunun en önemli örneklerindendir. Oğuz, şeyhi Çapakçûrî’yi görmeden, mektuplaşmayı başlatmıştır. Çapakçûrî de, bu mektuplara verdiği cevaplarla müridinin seyr u sülûkünü tamamlamış ve icâzetini vermiştir. Çapakçûrî, yaklaşık üç yıl içerisinde gönderdiği toplam dokuz mektupta, tasavvuf yolunun esaslarına dair önemli Bilgiler de aktarmıştır. İrşâd mektuplarının muhtevasının ortaya konulacağı bu çalışmanın, onun tasavvufî tecrübe ve birikimini göstererek, tasavvuf ilmine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.
 

Anahtar Kelimeler

Seyyid Ahmed Çapakçûrî, İhsan Oğuz, İrşâd, Mektubât.
 

Abstract

In our cultural history, there are important role characters who have been contributed to moral constitution of social life with his practical life of ṣūfῑ knowledge. As some of those characters are being renown, some of them are not because of their secluded and humble style of life preference. One of those moral characters, disguising himself as a poor man, is Sayyid Ahmad Japakjuri a scholar (ālim) and ṣūfῑ guide (shaik) of Nakshbandiyya Ṣūfῑ Order. The letters, send by him to Muhammad Ihsan Oguz who is disciple of the shaik, demonstrates his knowledge and experience on guiding.
Oguz, according to his narration, affiliated to his shaik Japakjuri upon a sign received from transcendent universe that he saw in trance. This affiliation happened with the correspondence tradition which was practiced in the ṣūfῑ guiding and education. This tradition proceeded till last terms of ṣūfῑsm for the various purposes such as; to give advices to disciples and teach adroitness in ṣūfῑ and to monitor the way of journey (sayr u suluk). The correspondence between shaik Sayyid Ahmad Japakjuri and his disciple Muhammad Ihsan Oguz is one of the most significant samples. Oguz, began writing to his shaik Japakjuri. Upon his reply to his letters, Japakjuri completed guiding process (sayr u suluk) and gave him diplome (ijāzah). Japakjuri composed essence knowledge about basis of ṣūfῑ way, in his nine letters during nearly three years. With the content of correspondence analyzed in this work, we think, the experience and knowledge of shaik was demonstrated that will contribute to the ṣūfῑ knowledge.
 

Keywords

Sayyid Ahmad Japakjuri, Ihsan Oguz, Guiding, Letters.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com