Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KIRIMLI SELİM BABA VE BAZI KUR ÂN ÂYETLERİNE YÖNELİK TASAVVUFÎ YORUMLARI
(CRIMEAN SELİM BABA AND HIS SOFISTIC COMMENTS ON SOME VERSES OF THE QORAN )
Yazar : Birol Yıldırım
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Gümüşhane / 2016
Dergi : Gümüşhane İlahiyat Dergisi
Cilt : 5
Sayı : 10
Sayfa : 87-106
Görüntülenme : 10028
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Özet
XVIII. asırda yaşamış Kırım’lı bir Türk mutasavvıfı olan Kırımlı Selim Baba’nın doğum
yeri ve tarihi ile ilgili kaynaklarda her hangi bir Bilgi bulunmamaktadır. Kendisiyle ilgili tek
bildiğimiz Kırımlı olmasıdır. Ailesi, şeceresi, evliliği ve çocuklarıyla ilgili de bir Bilgimiz
yoktur. Tahsil hayatını İstanbul’da tamamlayan müellifimiz kadılık mesleğini icra etmiştir.
Bosna kadı vekilliğinde iken mesleğini terk edip, önce Şeyh Muhammed Efendi isminde bir zata
intisab etti. Mürşidinin vefatından sonra Kesriyye’de Kâdirî şeyhlerinden Hüseyin Efendi’den
tarîkat eğitimini tamamlayıp, hilâfet makamına getirildi. Şeyhinin emriyle önce Üsküp’te daha
sonra Selanik vilâyet sancağının merkez kazalarından olan Köprülü’de irşâd görevine başladı
ve ömrünün sonuna kadar burada yaşadı.
Selim Baba yukarıda zikrettiğimiz iki eserinde Kur’ân-ı Kerîm’in bir kısım âyetlerini
mutasavvıfların işârî tefsirde dikkat ettikleri esaslar çerçevesinde tefsir etmiştir. Kendisi ehl-i
sünnet ve’-l cemaat itikadına bağlı, vahdet-i vücûd anlayışına sahip meşhur bir âlimdir
 

Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler: Kırımlı Selim Baba, Burhanü’l-Ârifîn, Miftâhu’l- Müşkilâti’sSâdıkîn,
Tasavvufi Yorum
 

Abstract

Abstract
There is no record about the place and date of birth of Selim Baba the Crimean who is a
sufi Turkish Crimean who lived in the XVIII century. The only thing we know about him is the fact
that he was a Crimean. We don’t have information either about his family, genealogy, marriage or
children. We found out that our author has exercised the profession of judge (also known as Kadi)
for his whole lifetime in Istanbul. While he was working as the judge of Bosnia he quit his job, and
first of all he was mentored by a person named Sheihk Muhammed Efendi. After the death of his
mentor, he completed his studies of law under the teaching of one of the judge (kadir) sheikhs in
Castonia and was brought to the Caliphate. Under the command of the sheihk, he took office
(started his work of showing the true path) first in Skopje and later in one of central disctricts of the
province of Thessaloniki called Veles and lived there until the end of his days.
Selim Baba, in two of the above mentionned books of his, commented some of the verses of
the Holy Qu’ran which discuss or give a particular attention to the commentaries of the sufis. He,
himself is linked to the faith community (congregation) known as the followers of sunnah and is a
famous erudite who understands the principle of unity of existence.
 

Keywords

Keywords: Selim Baba the Crimean, Burhanü’l-Ârifîn, Miftâhu’l-Müşkilâti’s-Sâdıkîn,
Mystical Comment
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com