Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Son Dönem Celvetî Şeyhlerinden Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi’nin Hayatı, Eserleri ve ‎Mecmûa-yı Tekâyâ’sı
(Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi who is Jilwatiyya sheikh of last term; his life, works and ‎Mecmua-yı Tekaya)
Yazar : Selami Şimşek
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Konya / 2007
Dergi : Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Sayı : 21
Sayfa : 135-172
Görüntülenme : 9039
İndirilme Sayısı : 113
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu çalışmamızda son dönem Celvetî şeyhlerinden Üsküdarlı Bandırmalızâde Ahmed Münib ‎Efendi’nin hayatı ve eserleri hakkında Bilgi verilmiş ve eserlerinden Mecmûa-yı Tekâyâ yeni harflere ‎bazı açıklamalarla aktarılmıştır. Bandırmalızâde Ahmed Münib Efendi, 1275/1858 tarihinde ‎Üsküdar’da Tavaşî Hasan Ağa Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir. Babası Bandırmalızâde Şeyh Küçük ‎Mehmed Gâlib Efendi (ö. 1329/1911)’dir. Tahsilini sırasıyla Üsküdar Fıstıklı Mektebi, Paşakapısı ‎Rüştiyesi ile Toptaşı Askerî Rüştiyesi’nde ikmâl eden Ahmed Münib Efendi, amcası Şeyh Mehmed ‎Fahreddin Efendi (ö. 1311/1893) vasıtasıyla tasavvuf yoluna sülûk etmiş ve babası Mehmed Gâlib ‎Efendi’den tarîkat icâzetini almıştır. Ayrıca Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti’ne girmiş ve 29 sene ‎memuriyetten sonra Cihât İdâresi Kâtibliği’nden 1327/1909 tarihinde kendi isteğine üzerine emekli ‎olmuştur. 1336/1918 yılında Üsküdar’da vefât eden Ahmed Münib Efendi’nin basılı ve basılı olmayan ‎birçok eseri vardır. Mecmûa-yı Tekâyâ, Mir’âtu’t-Turuk, Hukûk-ı Veled, Ta‘rîfü’l-Hitân ve Risâle-i ‎Akîka basılmış eserleridir. Mecmûa-yı Tekâyâ’sında İstanbul’da bulunan toplam 304 tekkeden ‎bahsetmiştir.‎
 

Anahtar Kelimeler

Celvetiyye, Bandırmalızâde Ahmed Münib, Mecmûa-yı Tekâyâ
 

Abstract

This our study dwells on Bandırmalızade from Üsküdar who is Jilwatiyya sheikh of last century his ‎life, works and Mecmua-yı Tekaya that is cited Turkish version with some explanation. ‎Bandırmalızade Ahmed Münib Efendi was born in 1858 in Üsküdar Tavaşi Hasan Ağa Street. His ‎father is Bandırmalızâde Şeyh Küçük Mehmed Gâlib Efendi (d. 1911). Ahmed Münib Efendi who ‎accomplished his education respectively Üsküdar Fıstıklı School, Paşakapısı High School and Toptaşı ‎Military High School, was followed the career of sufism by means of his uncle Sheikh Mehmed ‎Fahreddin Efendi (d. 1893) and was acguired a diploma of order of his father. In addition he ‎appointed Imperial Estates in Mortmain (Evkaf-ı Hümayun Nezareti) and after studied twenty-nine ‎years he was retired his on request from Secretaryship of Management of Cihat (Cihat İdaresi ‎Katipliği) in 1909. He died in 1918 in Üsküdar. Ahmed Münib Efendi has a lot of works that printed an ‎unprinted. Mecmua-yı Tekaya, Mir’atu’t-Turuk, Hukuk-ı Veled, Ta‘rifü’l-Hitan ve Risale-i Akika are ‎his printed works. He was treated total 304 dervish lodges in Istanbul in his Mecmua-yı Tekaya.‎
 

Keywords

Jilwatiyya, Bandırmalızade Ahmed Münib, Mecmua-yı Tekaya.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com