Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Çorum’da Mevlevîlik: Tarihî Süreci ve Son Temsilcileri
(Mawlawi Order in Corum: Historical Process and Last Representatives )
Yazar : Ahmet Cahid Haksever
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 19
Sayfa : 143-164
Görüntülenme : 8717
İndirilme Sayısı : 3606
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Mevlevilik, teşekkül döneminden itibaren Çorum ve civarında etkili olmuş bir ekoldür. Mevlevihaneler, yapıları gereği kültür ve sanatın yaşatıldığı bir merkez olmanın yanında, arşiv kayıtlarında da görüleceği üzere aynı zamanda fakir ve yolcular için bir barınak ve aşevi görevi de ifa etmiştir. Arşivlerdeki sınırlı Bilgilerin bir anlamda satır aralarının da okunması suretiyle ortaya konan bu çalışmada Mevleviliğin Çorum’daki etkilerine, zaviye olarak kullanılan binanın tarihçe-sine, işlevlerine ve Osmanlı’nın son dönemlerindeki postnişinlerine değinilmiştir.
 

Anahtar Kelimeler

Çorum, Mevlevîlik, Mevlevîhane.
 

Abstract

Mawlawi Order has been an efficient school in Corum and its vicinity since its foundation. In addi-tion to being centers where the culture and art are survived structurally, Mawlawikhanas func-tioned as shelters and cookhouses, as evidenced by the archives. In this study, which has been prepared by reading within the lines of limited information in archives, emphasis has been put on the impacts of Mawlawi Order in Corum, the history, function of the building used as zawiya, and the spiritual successors (postnishin) in the last periods of Ottoman Empire.
 

Keywords

Corum, Mawlawi Order, Mawlawikhana.
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com