Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Âlim Şeyh ve Lemehât Min Nefehâti’l-Kuds İsimli Eseri
(Ālim Sheikh And His Work Titled Lamahāt Min Nafahāt Al-Quds ‎)
Yazar : Nadirhan Hasan
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 18
Sayfa : 229-242
Görüntülenme : 10200
İndirilme Sayısı : 1040
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

‎17. yüzyılda yaşayan ve” Âlim Şeyh” diye bilinen Ş‎‏‍‏eyh Muhammed Âlim Sıddıkî Alevî, Pir-i ‎Türkistan Hoca Ahmed-i Yesevî hazretlerinin takipçilerinden ve Yesevî müelliflerindendir. Onun ‎Lemehât min Nefehâti’l-Kuds isimli eseri Ahmed-i Yesevî, Yesevî takipçileri ve Yesevîlik ekolü ‎hakkında geniş Bilgileri içeren mühim bir kaynaktır. Bu eserde Ahmed-i Yesevî, onun ‎hayatı,kerâmetleri, sözleri,Yeseviyye meşâyihi, Yesevîlik adabı ve cehrî zikir hakkında Bilgi ‎verilmiş.Yeseviyye mensuplarının bir çok tasavvuf meselelerine dair fikirlerine yer verilmiş, cehrî ‎zikir olan zikr-i erre müdafaa edilmiş,Yesevî mensuplarının diğer tarikat mensuplarıyla, aynı ‎zamanda hükümdarlarla ilişkilerine dair malumatlar beyan edilmiştir. Âlim Seyh, Hudâydâd-i Velî, ‎Kâsım Şeyh, Pirim Şeyh gibi kendi zamanında meşhur olan Yesevî mesayihının talebesi olup, ‎onların izinden yürüyerek cehrî zikri müdafaa etmiştir. Dönemin şeriat ve tarikat âlimi olarak ‎tanınmıştır. Ayrıca, hükümdarlarla da iyi ilişki kurmuş, içtimai hayatta faal olmuş, halkın ‎sıkıntılarını halletmeye çalışmıştır. ‎Şeyh hakkında başta Lemehât olmak üzere, onun halifeleri ve ‎takipçilerinin eserlerinde malumat bulunmaktadır. Lemehât henüz ilim âlemine ve geniş ‎okuyucular kitlesine tam anlamda tanıtılmamıştır. Dolayısıyla bu makalenin Yesevîlikle ‎ilgilenenlerin dikkatini çekeceğini umuyoruz.‎
 

Anahtar Kelimeler

Şeyh, Yesevilik, Lemehât,zikr-i erre.‎
 

Abstract

Muhammad Âlim Siddiki - Âlim Shayh is considered as the follower of Hoja Ahmad Yassavî in 17 ‎century. His work "Lamahat min nafahat al-quds " is an important source on the area of studying ‎of Yassaviyâ doctrines. There is some information about Ahmad Yassavi, His life, about his ‎followers and Yassavism doctrine. In this work basically is stated principles of Yassaviyya award ‎which were based by Ahmad Yassavi. In Lamahat is expressed wise, philosophical words of many ‎figures of Yassaviyya, stand upon zikri arra, zikri jahr - ritual of loud mention of the God. There is ‎data on relations of Yassaviyya figures with local governors, members of other awards - tariqats, ‎as Naqshbandiyya Kubraviyya etc. Âlim Shayh was the pupil of outstanding shayhs as Hudâydâdd-‎i Vali, Qasim Shayh, Pirim Shayh. Following them he too stood upon loud zikr as it is visible in ‎‎"Lamahat.". Âlim Shayh still studied at scientists as Hafîz Tashkandî, Mavlana Muhammad Sâdiq ‎and began good scientists of shariat And tariqat in his region. As he was in well relations with ‎heads - officials, actively participated in social life, aspired will solve problems of people. About ‎Âlim Shayh it is spoken in "Lamahat", in works of his pupils and other authors."Lamahat" was not ‎widely represented to a science and the broad audiences of readers until now. Therefore this ‎paper may take interest studying of Yassaviysm doctrines.‎
 

Keywords

Shayh, Yassaviyya, Lamahat, zikri arra.‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com