Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn
(Abdullah al-Haravî and Menazil al-Sairin)
Yazar : Abdullah Damar
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 18
Sayfa : 321-335
Görüntülenme : 9313
İndirilme Sayısı : 1155
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Verdiği eserler ve hayatı boyunca yaptıklarıyla “Şeyhulİslâm” lakabıyla tanınan ve haklı bir ‎saygınlığa sahip olan Abdullah-ı Herevî’nin, hakkında en çok yorum yapılan en çok yankı bulan ‎eserlerinin birisi de Menâzilü’s-sâirin’dir. Menâzilü’s- sâirîn’de tasavvuf terimlerini daha önce hiç ‎yapılamayan bir biçimde tasnif etmiş ve açıklamıştır. Yüz makamı on ana başlıkta toplamış, her ‎makamı bir âyet-i kerime ile desteklemiştir. Her makam âvam, havas ve hassu’l-havas için ayrı ‎ayrı açıklanmıştır. Herevî’nin eserini ilginç kılan bir diğer önemli sebep, şerhleridir. Özellikle ‎vahdet-i vücûd düşüncesini besleyici nitelikteki anlatımlar şârihler arasında hararetli ‎tartışmalara sebep olmuştur. Bu çalışmada Abdullah-ı Herevî’nin hayatı ve Menâzilü’s-sâirin ‎hakkında Bilgi verilmeye çalışılacaktır.‎
 

Anahtar Kelimeler

Abdullah Herevî, Menâzilü’s-sâirîn
 

Abstract

One of the most commented and reverberated Works of art of Abdullah-ı Herevî, who is widely ‎known with his works of art and what he has done throughout his life and known as “Şeyhulİslâm” ‎and so has a right esteem, is Menâzilü’s-sairîn. In Menâzilü’s-sairîn, he organized and explained ‎mysticisim terminology as never have been done before. He qrouped up a hundred terms in ten ‎main titles and supported each with one âyet-i kerime. Each term was explained separetly for ‎avam, havas and hassu’l-havas. Another significant reason that makes Herevî’s work of art ‎interesting is annotation. Especially explanations reinforcing vahdet-i vücûd idea has led lively ‎discussions among annotators. In this work we are tryring to give information about the life of ‎Abdullah-ı Herevî and Menâzilü’s-sairîn.‎
 

Keywords

Abdullah Herevî, Menazilü’s-sâirîn
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com