Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Ahmed er-Rifâ‘î’nin İtikâdi ve Kelâmî Görüşleri
(The Belief and Theologic Opinions of Ahmad al-Rifai)
Yazar : Hayri Kaplan, İsmail Şık
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2006
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 16
Sayfa : 87-105
Görüntülenme : 9538
İndirilme Sayısı : 4008
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu çalışmamızda, metotları farklılık göstermesine karşın, tasavvuf ile kelâm ilminin fikir ‎beyan ettikleri ortak konularda aynı sonuçlara, hiç olmazsa yakın sonuçlara ulaştıklarını, ‎aralarında bir çekişme ve zıtlaşma olmadığı gibi, ilk dönem sûfîleri de dahil olmak üzere ‎çoğu sûfî önderlerinin ciddi bir kelâm Bilgisine sahip olduklarını, doğru itikâdı amaçlayan ‎kelâm ilmi ile doğru inanç ve yaşayışı amaçlayan tasavvuf ilmi arasındaki sıkı bir bağ ‎bulunduğunu Ahmed er-Rifâ‘î örneğinde göstermeyi amaçladık. Ahmed er-Rifâ‘î’nin ‎itikâdi ve kelâmi konulardaki görüşlerini, kendisinin imla ettirdiği yazıyı temel alıp ‎gerektiğinde diğer eserlerinden yararlanmak suretiyle tespit etmeye çalıştık. Çalışmamız ‎sonucunda tasavvuf önderlerinin doğru itikâd sahibi olmayı, doğru yaşamanın ilk ‎basamağı olarak kabul ettiklerini ve bunu da Ehl-i Sünnet inancı doğrultusundaki bir ‎yaklaşımla dile getirdiklerini gördük. Kanaatimizce, tasavvuf disiplini içerisinde kelâmi ‎konuların öneminin vurgulanması ve bunların öğretilmesi ayrı bir değer taşımaktadır.‎
 

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf, Kelâm, İtikâd, Sûfî, Ehl-i Sünnet
 

Abstract

Our aim in this work is to see that there isn’t argument between science of sufism and ‎science of theology. One example is for that thought of theology of Ahmad al-Rifa‘i in ‎sufism. Sufis had got enough information about Islamic theology in early period. The ‎science of theology intends true belief and the science of sufism intends true belief and ‎true life. We brought thought of Ahmad al-Rifa‘i in theology and sufism from early ‎source. We saw sufis assented that true belief is first thing in religion in early period. In ‎our opinion true belief is proved by true information in Islâmic belief. This is only ‎possible with information of theology.‎
 

Keywords

Sufism, Theology, belief, Ahl as-Sunna
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com