Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Ahmed Remzî Efendi’nin Reh-nümâ-yı Ma‘rifet Tercümesi
(The Translation of Reh-numa-yi Marifet by Ahmed Remzi)
Yazar : Yusuf Turan Günaydın
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2006
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 16
Sayfa : 247-264
Görüntülenme : 8601
İndirilme Sayısı : 4583
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Gazâlî’ye nispet edilen fakat Ebû Sâbit Muhammed b. Abdülmelik et-Tûsî ed-Deylemî (ö. ‎‎589/1193)’ye ait olduğu anlaşılan Reh-nümâ-yı Ma‘rifet, son dönem Mevlevîliğinin önemli ‎isimlerinden Ahmed Remzî Akyürek (1872-1944)’in tasavvufî eser tercümelerinden ‎biridir. Bu makalede Akyürek’in diğer tercümeleri kısaca zikredilmekte, söz konusu eserin ‎adı ve müellifi hakkında Bilgi verilmekte ve matbû nüshası esas alınarak hazırlanan ‎çevrimyazısı sunulmaktadır.‎
 

Anahtar Kelimeler

Ahmed Remzi Akyürek, Ebû Sâbit Muhammed b. Abdülmelik ed-Deylemî, Rehnümâ-yı ‎Ma’rifet, Mevlevîlik, Tasavvufî edebiyat.‎
 

Abstract

Reh-numâ-yı Ma‘rifet is Ebû Sâbit Muhammad b. Abd al-Malik al-Tûsî al-Daylamî’s book. ‎This book was translated by Ahmed Remzi Akyürek who is Mawlawis of last century. ‎This book is a sufism book. At this article is given introduction about Akyürek’s other ‎translations and Reh-numâ-yı Ma‘rifet. There is a transcription of this book at the end of ‎the article.‎
 

Keywords

Ahmed Remzi Akyürek, Ebû Sâbit Muhammad b. Abd al-Malik al-Daylamî, Reh-numâ-‎yı Ma‘rifet, Mawlawî, Literature of sufism.‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com