Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Son Dönem Rifâî Şeyhlerinden Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi’nin Risâle-i Tasavvuf Adlı Eseri
(Rısale-i Tasavvuf of Kabulı Mustafa Efendı who is from Edırne and is Rufaıyah ‎Sheıks of Last Century.‎)
Yazar : Selami Şimşek
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2006
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 17
Sayfa : 237-266
Görüntülenme : 8960
İndirilme Sayısı : 5622
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu çalışmamızda Edirne’li Kabûlî Mustafa Efendi (ö. 1829)’nin hayatı ve eserleri ‎hakkında kısaca Bilgi verilmiş, bilinmeyen eseri Risâle-i Tasavvuf yeni harflere bazı ‎açıklamalarla aktarılmıştır. Kabûlî, XIX. asır Türk mutasavvıf ve divân şâirlerindendir. ‎Edirne’de doğmuştur. Edirne’de mahkeme başkâtibi iken bu görevini bırakarak ‎tasavvuf yoluna girmiştir. Edirne’de ve Rûmeli’nin çeşitli bölgelerinde irşâd ‎faaliyetlerinde bulunmuştur. Tasavvufla ilgili Kenzü’l-esrâr, Mûsıletü’l-hidâye, Fars ‎lügatına dair Müşki’l-küşâ ve mürettep Dîvân’ı vardır. 1244/1829 tarihinde vefat ‎etmiştir.‎
 

Anahtar Kelimeler

Rifâiyye, Edirne, Kabûlî Mustafa Efendi, Tasavvuf Risâlesi.‎
 

Abstract

It was informed shortly in our study about Sheikh Kabuli Mustafa Efendi (d. 1829) ‎who is from Edirne and is Rufaiyah sheikhs of last century his life, works and his ‎unfamous work Risale-i Tasavvuf was cited with some explanation to the new Turkish ‎version. He is Turkish sufi and divan poets in the nineteenth century. He was born in ‎Edirne. While Kabûlî was the head-clerk of court, later he left this duty and attended in ‎to the mystic path. Kabuli Mustafa Efendi was guide in Edirne and Rumelia. His ‎mystic works are Kenzü’l-esrar, Musıletü’l-hidaye, a dictionary of Persian Müşki’l-küşa ‎and composed Divan. He died in 1244/1829.‎
 

Keywords

Rifaiye, Edirne, Kabuli Mustafa Efendi, Risale-i Tasavvuf
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com