Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Divan Şairleri Üzerine Bir İnceleme
(A Discussion on 16th Century’s Dîwân Poets Coming from Khalwatiyyah Dervish ‎Order)
Yazar : Ali Öztürk
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2005
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 15
Sayfa : 225-252
Görüntülenme : 9634
İndirilme Sayısı : 3540
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Halvetiyye kırkı aşan şubesiyle, başta Anadolu olmak üzere Hindistan’dan Balkanlara, Ye-‎men’den Fas’a kadar geniş bir coğrafyada faaliyette bulunan Türk kökenli bir tarikattır. ‎Halvetiyye müntesipleri arasında hayli mutasavvıf şair yetişmiştir. Diğer taraftan özellikle ‎XVI. Asırda pek çok dîvan şairinin Halvetiyye şubelerinden birine intisap ettiği ‎görülmektedir. Bu makalede, XVI. Yüzyıl dîvân şairleri tarikata intisapları açısından ele ‎alınmaktadır. Bu bağlamda Halvetiyye tarikatı ile ilişkisi olan 33 dîvân şairi tespit edilmiş ‎ve bu şahıslar hakkında biyografik Bilgiler verilmiştir. ‎
 

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf, Halvetiyye, Divan şairleri, XVI. Yüzyıl.‎
 

Abstract

Khalwatiyyah is a dervish order coming from Turkish origin, which had been going at blast ‎with its branches over forty in Anatolia mostly and in a large geographic section from India ‎to Balkans and from Yemen to Morocco. The highly multitudinous Sufi poet had grown ‎among its members. On the other hand, it appears that many diwan poets had been ‎members to any branches of mentioned dervish order, especially in 16th Century. The 16th ‎Century’s diwan poets are discussed in this article, from viewpoint of their memberships to ‎this dervish order. In this context are determined 33 diwan poets whose relations with ‎Khalwatiyya.‎
 

Keywords

Sufism, Khalwatiyyah, Diwan poets, 16th Century.‎
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com