Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri
Yazar : Müfit Selim Saruhan
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2005
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 15
Sayfa : 289-300
Görüntülenme : 9736
İndirilme Sayısı : 950
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

İbn Kemmüne 13. yüzyılda yaşamış bir İslam filozofudur. İbn Rüşd sonrası İslam felsefesinin düşüşe geçtiğini belirten felsefe tarihçilerinin İbn Kemmüne’yi ve çalışmalarını göz ardı ettikleri görülmektedir. İbn Sinâ ve Suhreverdî’nin eserlerine şerhler yazan İbn Kemmüne, fizik, kimya, tıp, metafizik, mantık, ahlâk ve din felsefesi ve tarihi ile ilgili bilinen toplam on beş eser ortaya koymuştur. Eklektik bir kişiliğe sahiptir. Yahudi asıllı olan İbn Kemmüne’nin on iki imamcı Şiî bir Müslüman olduğuna dair görüşler de vardır Aslında o, üç semavî dini ve özelliklerini tespit edecek düzeyde derin bir din Bilgisine sahiptir. Anlaşılıyor ki üç dinden de kendisine bir şeyler katmış ve herhangi birinin katı bir savunucusu olmaktan çok uzlaştırıcısı olmuştur. Nefs ve kuvvetleri konusunu geçmiş filozoflarla aynı çizgide ele almaktadır. İnsanın gayb hakkındaki Bilgisini incelerken, gayb hakkındaki Bilgiyi insan açısından mümkün görmektedir. Tenasühe inanan İbn Kemmüne’nin semavî dinler dışındaki inançlarında da etkisinde olduğunu görüyoruz.
Anahtar kelimeler: İbn Kemmüne, İslam nelsefecisi, nefs.
 

Anahtar Kelimeler


 

Abstract

Ibn Kammuna is an Islamic Philosopher who lived in XIII. Century Although some historians claim the decline of Islamic philosophy after Ibn Rushd (Averoes) Ibn Kammuna’s himself and his works are indication of survival of Islamic Philosophy after Ibn Rushd. Ibn Kammuna wrote commentaries on Ibn Sina (Avicenna) and Suhrawardi’s Works. He also has many books in the fields of physıcs, chemistry, medicine, logic, ethics, and history of religion. There are different views on his religious identity. It is known that his ancestors are Jewish. Some claimed his connection with twelve - ımam Shiite. In fact he is the man of reconciliation among three revealed religions. He has familiar ideas about nafs with previous philosophers. When dealing with unseen, gayb, he sees knowledge about unseen possible. He seems to inclined to believe reincarnatıon under the influence of eastern religion
Keywords: Ibn Kammuna, Islamic Philosopher, nafs

 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com