Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Tasavvuf Düşücesinde Muhâsibî
Tasavvuf Düşücesinde Muhâsibî
Yazar : Zafer Erginli
Türü : Kitap
Baskı Yeri/Yılı : Rize / 2008
Yayınevi : Karadeniz
Sayfa : 319
Görüntülenme : 9941
İndirilme Sayısı : 0
  Bu eserin tam metni dosya olarak bulunmamaktadır

Özet

Sûfî düşüncesinin tarihteki yansımalarını belli bir örnek üzerinden izlemek, tasavvufî düşüncenin gelişimi konusunda isâbetli sonuçlar çıkarmaya yardımcı olabilir. Ancak bu çaba, o sûfî üzerindeki çalışmaların sağlam temellere dayanmasını gerektirir. İkinci gerekli bir adım da tarihte çok ayrıntılı bir iz sürme faaliyeti gerçekleştirmektir.
Bu çalışmada tasavvufî düşüncenin kurucu şahsiyetlerinden Hâris Muhâsibî’nin hayatı ve eserlerinden çok, görüşlerinin tasavvuf düşüncesindeki yansımaları üzerinde duruluyor. Çağdaşları, sohbet halkası, eserleri ve dolaylı olarak onun görüşlerini taşıyan diğer sûfîler yoluyla tasavvuf tarihinde Muhâsibî düşüncesinin ana damarları tesbite çalışılıyor. Böylelikle Muhâsibî düşüncesinin, bir yandan İslâm coğrafyasının merkezinde yer alan Irak ve Şam Tasavvuf Mektepleriyle doğusunda gelişen Horasan Melâmî düşüncesi, diğer yandan batısında yaygınlaşan Kuzey Afrika Medyenî-Şâzilî geleneği üzerindeki izleri aranıyor. Muhâsibî düşüncesi, bir yandan Gazzâlî gibi büyük bir ilim ve fikir adamının, diğer yandan İbn Arabî gibi bir irfân adamının temel eserlerindeki yansımalarıyla değerlendiriliyor.
 

Anahtar Kelimeler

nefis, kalp, akıl, havâtır, hevâ, şehvet, havf-recâ, muhâsebe, mücâhede, verâ, zühd, üns, kurbet, mehabbet, rızâ, fütüvvet
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com