Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar
(Philosophy and Philosophers in Thinking World of Mevlânâ)
Yazar : Cevdet Kılıç
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 20
Sayfa : 175-202
Görüntülenme : 9012
İndirilme Sayısı : 3471
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Bu makalemizde bir mutasavvıf olarak Mevlânâ’nın felsefeye ve filozoflara bakış açısını ve getir-‎diği eleştirileri ele almaya çalıştık. Mevlânâ’nın tıpkı Gazzâlî gibi kaygısı dini olduğundan felsefe-‎ye karşı tavrı olumsuz olmuştur. Felsefeye hem kendi alanından hem de kendi alanının dışından ‎pek çok eleştiri yöneltilmiştir. Mevlânâ filo¬zof değil mutasavvıftır ve felsefeye dışardan eleştiri ‎yöneltenlerden biridir. Mevlânâ’ya göre filozofların düşünceleri ve inançlarının doğruluğu tartış-‎malıdır. Özellikle bilgiyi elde etmede ve hakikate ulaşmada tuttukları yol, kullandıkları metot ‎yetersiz kalmaktadır. Saf aklı gereğinden fazla yüceltmektedirler. Kendi akıllarınca kıyas ve ‎istidlallerde bulun¬maktadırlar. Bu da onları aşırı şüpheye ve vehme sürüklemektedir.
 

Anahtar Kelimeler

Mevlânâ, Felsefe, Filozof, Akıl, Şüphe.
 

Abstract

In this article we tried to examine the viewpoint and critiques of Mevlana as a mystic related to ‎philosophy and philosophers. Mevlânâ’s attitude just like Gazzali, had a negative approach ‎towards philosophy because of religious apprehension. Philosophy had had a olot of criticism ‎both in its area and out of its area. Mevlana is not himself a philosopher but he is a mystic and is ‎one of people who criticized it out of the field of. According to Mevlânâ, philosophers’ thinking ‎and truthfulness of their beliefs were controversial. Especially his approach and methods were ‎insufficient to attain the knowledge and reach to the reality. They exaggerate the pure reason ‎overmuch and fulfilled analogy and deduction in the view of their reasons. Therefore they were in ‎extreme suspicion and delusion.‎
 

Keywords

Mevlânâ, Philosophy, Philosopher, Reason, Suspicion
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com