Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Ebû Bekir Şiblî Hayatı, Orijini ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri
(Abu Bakr al-Shibli: His Life and His Place of Tasawwuf History)
Yazar : Rifat Okudan
Türü : Makale
Baskı Yeri/Yılı : Ankara / 2007
Dergi : Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi
Sayı : 19
Sayfa : 211-234
Görüntülenme : 9702
İndirilme Sayısı : 5136
  Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Seyyidu’t-Tâife Şeyh Cüneyd-i Bağdâdî’nin yetiştirdiği halîfelerinden Türk-İslam mutasavvıfı Ebû Bekr Şiblî tasavvufun tarîkat devrinden önce yaşamıştır. Tasavvuf tarihi kaynaklarında görüş ve düşünceleriyle yerini bulmuş olan Şiblî, nesebi ve etnik kökeni bakımından, Abbâsî saraylarında yetişmiş, iyi eğitim almış, yöneticilik yapmış ve sonunda bunların hepsini terk etmiş zühd ehli ilk Türk mutasavvıflardan biridir. Tarikatların tesis edilmesinden sonra Cüneyd-i Bağdâdî’nin halîfesi olarak Kadiriye, Mevleviye, Rifaiye, Şazeliye tarikatının silsilelerindeki şeyhlerden biri olmuştur.
 

Anahtar Kelimeler

Ebû Bekr Şiblî, Cüneyd-i Bağdâdî, tarikat, tasavvuf
 

Abstract

The Turk-Islam sufi Abu Bakr Shibli, one of the caliphs that grown up by Sayyidu’t-Taifa Sheikh Cuneyd-i Bagdadi, lived before the period of Sufism’s religious order. Shibli who took his place in the Sufism history resources by his views and thoughts, was one of the first ascetic Turk sufi from the race and ethnic root viewpoint, grew up in Abbasi palaces, took good education, found in administration and at last left behind all of these. After the establishment of the religious orders, he became one of the masters of Kadiriye, Mevleviye, Rifaiye, Shazeliye religious order chains as a caliph of Cuneyd-i Bagdadi.
 

Keywords

Abu Bakr Shibli, Cuneyd-i Bagdadi, order, tasawwuf
 

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com