Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 17 (Temmuz-Aralık 2006 )

Tasavvuf Dergisi 17. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek
Ar. Gör. Ahmet Cahid Haksever
Ar. Gör. Vahit Göktaş


Ankara 2006

Jenerik Sayfası

Ethem Cebecioğlu
"Şatahât İbarelerinin Anlaşılmasına Doğru: Metodik Bir Deneme", ss. 7-27

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Saffet Sancaklı
"Hz. Peygamber’in Erdemli İnsan Yetiştirme Bağlamında Îsâr (Diğergamlık) Kavramına Verdiği Önem", ss. 29-56

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdurrahman Kasapoğlu
"Yusuf ve Züleyha Açısından Kur’ân’da “Nefs-i Emmâre” Kavramı - Freud’un “İd” Kavramıyla Bir Mukayese", ss. 57-71

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdulvahap Yıldız
"Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri", ss. 73-102

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Rüya Kılıç
"Osmanlı Devleti’nde Yönetim-Nakşbendi İlişkisine Farklı Bir Bakış: Hâlidî Sürgünleri", ss. 103-119

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İsmail Erdoğan
"İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri", ss. 121-149

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hamdi Kızıler
"Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, Namaz ve Hac” İbadetlerine Dair Bazı Bâtınî Yorumları", ss. 151-159

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdullah Damar
"Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu", ss. 161-189

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İshak Güven Güvelioğlu
"Rize Meşayihi", ss. 191-216

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Yusuf Turan Günaydın
"Ali Behcet Efendi ve Risâle-i Ubeydiyye-i Nakşbendiyye’si‎", ss. 217-235

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Selami Şimşek
"Son Dönem Rifâî Şeyhlerinden Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi’nin Risâle-i Tasavvuf Adlı Eseri", ss. 237-266

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Itzchak Weismann‎
"Suriye ve İsrail’de Tarikatlar: Günümüzdeki Duruma Toplu Bir Bakış", çeviren: Hülya Küçük, ss. 267-281

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Muhyiddin İbnü'l-Arabî, et-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye fî Islâhı Memleketi’l-İnsâniyye", ss. 283-302

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Tenik
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Düzen, İbrahim, Aziz Nesefî’ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, ( Doktora Tezi), ‎Danışman: Tahsin Yazıcı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü), İs‎tanbul 1971, 250 s.‎", ss. 303-322

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Mustafa Kara
"Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hüseyin Vassaf'ın Sefine-i Evliya ve Gülzâr-ı Aşk’ı", ss. 323-327

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Halil İbrahim Şimşek
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Ethem Erkoç, Aşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi, (Şahsi Basım), Çorum 2005, 320 s.", ss. 328

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Mustafa Tatçı, M. Cemal Öztürk, Tacettin Bütüçi, Üsküdarlı Selâmî Ali Efendi, Hayatı ve Eserleri, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2006, 138+30 s.", ss. 329

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahilik, Şeyh Nûreddin Cerrâhî ve Cerrâhî Tarîkatı, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004, 311+48 s.", ss. 330-332

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Seyit Avcı, Sûfilerin Hadis Anlayışı: Bursevî Örneği, Ensar Yay, Konya 2004, 312 s.", ss. 332-336

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Ökge
Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme: "Uluslararası Sofyalı Bâlî Efendi Sempozyumu", ss. 337-349

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Renate Beyer
"Prof. Dr. Anne Marie SCHIMMEL ile Söyleşi", çeviren: Ömer Yılmaz, ss. 351-360

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com