Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 7 (Eylül-Aralık 2001)

Tasavvuf Dergisi 7. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2001

Jenerik Sayfası

Hasan Kâmil Yılmaz
"Tasavvufî Açıdan Ashâb-ı Suffa", ss. 9-31

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu; Ali Çınar; Vahit Göktaş
"Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile Söyleşi", ss. 33-92

Özet | Abstract


Cemal Kurnaz; Mustafa Tatçı
"Şeyh Hasan Ünsî", ss. 93-116

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ramazan Altıntaş
"İtikâdî Açıdan İbnü'l-Cevzî'nin Tasavvufa Yaklaşımı", ss. 117-144

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


H. Mehmet Soysaldı
"İslam'da Günah Kavramı", ss. 145-156

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kadir Özköse
"Başlangıçtan Günümüze Kadar Afrika’da İslâm ve Tasavvuf", ss. 157-184

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mevlüt Albayrak
"İkbal'de Tanrı'nın Kudreti ve Kötülük Problemi", ss. 185-194

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Selim Özarslan
"es-Sevâdü'l-A'zam ile el-Akîdetü't-Tahâviyye'nin İçerik Açısından Karşılaştırmalı Bir Tahlili", ss. 195-216

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gülgün Yazıcı
"Kâmî'nin Şiirlerinde Tasavvuf", ss. 217-230

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ramazan Ertürk
"What Ghazâli Denies And Does Not Deny Obout Causality", ss. 231-242

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Nadirhan Hasan
"Hazînî'nin Menba'u'l-Ebhâr fî Riyâzi'l-Ebrâr Adlı Eseri", ss. 243-248

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Abdurrezzak Tek
"Müstakimzâde'nin Risâle-i Melâmeyie-i Bayramiye Adlı Eseri ile İlgili Bir İnceleme", ss. 249-268

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mustafa Tekin
"Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin Din Anlayışı", ss. 269-278

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ramazan Muslu
"Bakü Devlet Üniversitesi İlimler Akademisi Mehemmed Fuzûlî Adına El Yazmaları Kütüphanesi'nde Bulunan Tasavvufa Dair Eserler", ss. 279-292

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Cengiz Gündoğdu
"Osmanlı'nın Son Döneminde Yayınlanan Tasavvufi Muhtevalı Muhibban Dergisi ve 1327/1911 Yılı 4. Sayısında Yer Alan Bazı Makaleler", ss. 293-304

Özet | Abstract


Sezai Küçük
"İhyâu Ulûmi'd-dîn", ss. 305-320

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mahmud Şeltût
"Bakara Sûresi'nin Gerdanlığı Birr (İyilik) Âyetinin Tefsiri", çeviren: İdris Şengül, ss. 321-336

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Toshihiko Izutsu
"Aynülkudât Hemedânî'nin Düşüncesinde Tasavvuf ve Dilin Çok Anlamlılığı (Teşabüh) Sorunu", çeviren: Burhanettin Tatar, ss. 337-348

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kadir Özköse
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Kadir Özköse, Senûsî Hareketi ve Tesirleri, (Doktora Tezi), Danışman: Ethem Cebecioğlu, Ankara 2000, 234 s.", ss. 349-362

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


M. Mustafa Çakmaklıoğlu
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Reşat Öngören, Osmanlılar'da Tasavvuf: Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul 2000, 448 s.", ss. 363-366

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İhsan Soysaldı
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, Osmanlı Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul 2001, 560 s.", ss. 366-368

Özet | Abstract


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com