Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 12 (Ocak-Haziran 2004)

Tasavvuf Dergisi 12. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları


Ankara 2004

Jenerik Sayfası

Ahmet Ögke
"Tasavvufta “Kenz-i Mahfî” Düşüncesi ve Sofyalı Bâlî Efendi (96O/1553)’nin “Küntü Kenzen Mahfiyyen” Şerhi Bağlamında Varoluşun Anlamı", ss. 9-24

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İsa Çelik
"Tasavvuf Tarihinde Arif Kavramı", ss. 25-52

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kadir Özköse
"Hacı Bayram Velî ve Yaşadığı Döneme Tesiri", ss. 53-72

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Nurettin Turgay
"İslâm’da Haset Kavramı", ss. 73-96

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


A. Yılmaz Soyyer
"Arşiv Belgeleri Işığında II. Meşrutiyet Döneminde Bektaşilik", ss. 99-109

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Bolat
"Kuşeyrî’de Melâmet ve Bir Mülâhaza", ss. 111-122

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Necdet Tosun
"Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri", ss. 123-135

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Adem Çalışkan
"Yunus Emre’nin Bir İlâhisi ve Dilbilim Açısından İncelemesi", ss. 137-157

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Seyfüddin Rafiuddin; Nadirhan Hasan
"Hazinî’nin “Câmiu’l-Mürşidîn” Adlı Eseri Hakkında", ss. 159-166

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Adnan Uzun
"Divan Şiirinde Hz. Nuh’un Tasavvufî Yönden Ele Alınması", ss. 167-172

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Osman Nuri Küçük
"Mevlâna’nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları - II", ss. 173-195

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Nilüfer Çelik
"Abdulahad Nuri’nin Divanında Tasavvuf", ss. 197-204

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Bedriye Reis
"Muhaddis ve Mutasavvıf Gözüyle Bir Hadis", ss. 205-224

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Zülfikar Güngör
"Ahlâkî ve Edebî Bir Osmanlı Dergisi: Mekârimü’l-Ahlâk", ss. 225-238

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ethem Cebecioğlu
"Avarifü’l-Ma’arif", ss. 239-264

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Butrus Abu Manneh
"19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı’da Nakşî-Müceddîdilik", çeviren: Hür Mahmut Yücer, ss. 265-291

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kerrmit Schoonover
"Muhasibî ve er-Riâye Adlı Eseri", çeviren: Ali Bolat, ss. 293-301

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hür Mahmut Yücer
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "XVIII. Asırda Anadolu'da Tasavvuf", ss. 303-309

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Tenik
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Bilen Kalp-Ruhsal Dönüşümün Sûfî Yolu, Kabir Helminski, çeviren Refik Algan, Dharma Yayınları, İstanbul 2001, 370 s.", ss. 311-314

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Adem Çatak
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvufi Makaleler, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 253 s.", ss. 314-316

Özet | Abstract


Ali Öztürk
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2001, 248 s.", ss. 316-321

Özet | Abstract


Mustafa Birol Ülker
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Hülya Küçük, Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 416 s.", ss. 321-323

Özet | Abstract


Hamdi Kızıler
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Muhammed Tancî, İslam Tasavvufu Üzerine, çeviren Bekir Topaloğlu, Damla Yayınevi, İstanbul 2002, 173 s.", ss. 324-325

Özet | Abstract


Hikmet Atik
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Mehmet Akkuş, Abdullah Selahaddîn-i Uşşâkî Hz. Peygamber'e Na'tlar Dîvân-ı Nu'ût-ı Salâhî, Şelale Yayıncılık, İstanbul 2002, 327 s.", ss. 326-328

Özet | Abstract


İbrahim Baz
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Michaela Mihriban Özelsel, Halvette 40 Gün, Psikolog Dervişenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel Çözümlemesi, çeviren Petek Budanur Ateş, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002, 232 s.", ss. 328-332

Özet | Abstract


Osman Nuri Küçük
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Franklin D. Lewis, Rumi Past and Present, East and West, Oneworld Publications, New York 2001, 686 s.", ss. 332-336

Özet | Abstract


Bekir Köle
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: "Dilâver Gürer, Fusûsu'l-Hikem ve Mesnevî'de Peygamberlerin Öyküleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 296 s.", ss. 336-338

Özet | Abstract


Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu; Mustafa Aşkar; Ali Çınar
"Prof. Dr. İrfan Gündüz ile Söyleşi", ss. 339-411

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com