Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Sayı: 19 (Temmuz-Aralık 2007)

Tasavvuf Dergisi 19. Sayı

Editör
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu


Editör Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek
Dr. Vahit Göktaş
Dr. Sevim Yılmaz


Ankara 2007

Jenerik Sayfası

Mehmet Demirci
"İçe Dönük Cihad: Mücâhede", ss. 9-21

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İrfan Gündüz
"Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta", ss. 23-53

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Mehmet Necmettin Bardakçı
"Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları ", ss. 55-77

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Kadir Özköse
"Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye”", ss. 79-106

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Yıldırım
"“Düm-Tek”Simgesi, Raks ve Düm-Tek’li Bir Gazel", ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Halil İbrahim Şimşek
"Kıyâmet ve Alâmetlerinin Tasavvufî Tecrübe Açısından Yorumlanışı", ss. 123-142

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Mevlevîlik: Tarihî Süreci ve Son Temsilcileri", ss. 143-164

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Salih Çift
"Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü – II: Tasavvuf Alanında Çalışma Yapan Alman Oryantalisler", ss. 165-186

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ömer Yılmaz
"Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kimliğin Korunmasında Tasavvuf Disiplinine Duyulan İhtiyaç", ss. 187-210

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Rifat Okudan
"Ebû Bekir Şiblî Hayatı, Orijini ve Tasavvuf Tarihindeki Yeri", ss. 211-234

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


İhsan Soysaldı
"Halvet Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme", ss. 235-243

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Süleyman Gökbulut
"İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri", ss. 245-264

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Rifat Okudan
"Aydınoğlu Tekkesi Son Postnişîni Hafız Bekir Necmeddin Sıdkî Efenedi ", ss. 265-295

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Yüksel Göztepe
"Gazâlî ve Öncesi Bazı Sufilerin Akla Eleştirel Bakışı", ss. 297-326

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Celia Genn
"Çiştiyye Diyasporasından Ulusları Aşan Sufî Hareketine ", çeviren: Hülya Küçük, ss. 327-337

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Aziz Ahmed
"Şeyh Ahmed Sirhindî’nin Siyasî ve Dinî Düşünceleri‎", çeviren: Celal Emanet, ss. 339-350

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


‎ Abdülhüseyin Hairî
"Sefîne-i Tebriz: İki Kapak Arasındaki Kütüphane‎", çeviren: Ali Ertuğrul, ss. 351-400

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


‎George Makdisi
"Kadirî Sûfîsi İbn Teymiyye‎", çeviren: Vahit Göktaş, ss. 401-411

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Christopher Melchert
"Hadis Ravisi Olarak İlk Zahidler", çeviren: Süleyman Doğanay, ss. 413-425

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Hülya Küçük
"Sultan Veled ve Ma’ârif Adlı Eseri‎", ss. 427-451

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Ali Tenik
Tez Tanıtım ve Değerlendirme: "Vahit GÖKTAŞ, Kelâbâzî (ö. 380/990) ve Tasavvuf Anlayışı, (Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007, 409 s.", ss. 453-459

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Osman Nuri Küçük
Sempozyum Tanıtım ve Değerlendirme: "Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu", ss. 461-471

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


"Prof. Dr. Kenan GÜRSOY ile Söyleşi", ss. 473-525

Özet | Abstract | Tam Metin (PDF)


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com