Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KİTAP TANITIM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Abdullah Şimşek
"Hacı Bektâş-ı Velî Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 275-281

Özet | Abstract

Adem Çatak
"Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvufi Makaleler, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 253 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 314-316

Özet | Abstract

Afaq Esedova
"Mahmud Erol Kılıç, Sufi ve Şiir", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 417-421

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Toshihiko Izutsu, İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, çeviren Ramazan Ertürk, Anka Yayınları, İstanbul 2001, 208 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 444-446

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Tahir Uluç, İbn Arabi’de Sembolizm, İnsan Yayınları, İstanbul 2007, 327 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 551-552

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Ethem Erkoç, Âşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi", Karadeniz Araştırmaları, Çorum, 2006, sayı: 8, ss. 153-157

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Bilal Kemikli, Sun'ullah-ı Gaybî, Hayâtı, Eserleri, Şiirleri, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, 176 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 267-270

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
"Sâfi Arpaguş - Mevlânâ ve İslâm", Marife (Bilimsel Birikim), Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3, ss. 347-351

Özet | Abstract

Ahmet Vural
"Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı", Diyanet Aylık Dergi, Ankara, 01.0, sayı: 283, ss. 79

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Vural
"Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (Edit. Zafer Erginli) Kalem Yayınevi, İstanbul, 2006, 1326 s.", İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Divinity, Ankara, 08.1, sayı: 8, ss. 115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Vural
"Tasavvuf Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Selami Şimşek, Litera Yayıncılık, İstanbul, 2017, 416 s.", İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Divinity, Ankara, Hazi, sayı: 7, ss. 155-157

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Çelebi
"Ethem Cebecioğlu, Allah Dostları (20 Yüzyıl Türkiye Evliya Menakıbı), Alperen yayınları, Ankara 2001, 192 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 228-229

Özet | Abstract

Ali Ertuğrul
"Fütüvvetnâmehâ ve Resâil-i Hâksârîyye (Sî Risâle), Mukaddime, Tashîh ve ‎Tavzîh: Mihrân Afşârî, Pejûheşgâh-ı Ulûm-i İnsânî ve Mütâla‘ât-ı ‎Ferhengî, Tahran 1382/2003, LXXX + 380 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 350-365

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Öztürk
"Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2001, 248 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 316-321

Özet | Abstract

Ali Öztürk
"Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2000, 463 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 259-263

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Ruhu'l-Mesnevî: Mesnevî’nin İlk 748 beytinin Şerhi, İsmail Hakkı Bursevî, hzırlayan: İsmail Güleç, İnsan Yay., İstanbul 2004, 1174", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 813-814

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Bilen Kalp-Ruhsal Dönüşümün Sûfî Yolu, Kabir Helminski, çeviren Refik Algan, Dharma Yayınları, İstanbul 2001, 370 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 311-314

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Çiftçi, Hasan, Şeyh Ebü’l-Hasan Harakân :Hayatı, Çevresi, Eserleri ve Ta-savvufî Görüşleri, Nûru’l-’Ulum ve Münâcât’ı: Çeviri-Açıklama-Metin, Şehit Ebü’l- Hasan Harakânî Derneği Yayınları, Ankara 2004, 430s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 476-480

Özet | Abstract

Ali İhsan Kılıç
"Şeyda Öztürk, Şem’î Efendi ve Mesnevî Şerhi", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 353-358

Özet | Abstract

Bekir Köle
"Dilâver Gürer, Fusûsu'l-Hikem ve Mesnevî'de Peygamberlerin Öyküleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 296 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 336-338

Özet | Abstract

Betül İmirli
"Süleyman Gökbulut, Necmeddîn-i Kübrâ, Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İstanbul: İnsan Yay., 2010, 390 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 341-346

Özet | Abstract

Burhan Baltacı
"Abdulkadiroğlu, Abdulkerim, Kastamonu’da Bayrâmîlik ve Şemsizâde Ailesi, Ankara 2005, 417s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 480-482

Özet | Abstract

Cafer Durmuş
"Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 319-326

Özet | Abstract

Ekrem Sakar
"Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 279-282

Özet | Abstract

Ekrem Sakar
"Tahiru'l-Mevlevî, Mir'at-ı Hazreti Mevlâna, İstanbul: Cemal Efendi Matbaası, 13115 (1897/1898), 30s.", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 249-250

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 148)
« Önceki123456Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com