Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

A. Rıza Damar
Ahmed Hüsameddin ve Makasidü's-Sâlikin adlı Eseri, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1998, 119 s.

Özet | Abstract

Abdulkerim Karakuş
Nahcivani'nin tasavvufi görüşleri, Yüzüncü Yıl Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 1998, 94 s.

Özet | Abstract

Abdullah Damar
Bursa'da Nakşibendiyye Kültürü ve Yoğurtlu Baba Dergahı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , Bursa, 1993

Özet | Abstract

Abdullah Türkoğlu
Mesnevî’nin I. Cildindeki Câriye Hikâyesinin Şerhlere Göre Değerlendirilmes, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1990

Özet | Abstract

Abdulvahap Yıldız
Muhammed b. Abdullah el-Hanî Hayatı Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri (Devam Ediyor), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ŞanlIurfa, 07.0

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
Hasan b. Mûsâ el-Bânî’nin Şerhu’l-Hikem İsimli Eserininin Tahkîk ve Tahlîli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003

Özet | Abstract

Abdurrahman Acer
Mesnevî-hân Ali Fuâd Efendi'nin Cerîde-i Sûfiyye'deki makâleleri: İnceleme ve metin, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 298 s.

Özet | Abstract

Abdülkadir Aydın
Erzurumlu İbrahim Hakkının Marifetname'sinde Bazı Tasavvuf Terimleri, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1997

Özet | Abstract

Adem Çatak
Mevlânâ Celaleddin Rumi ve Hadisten Referansları, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 231 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ateşyürek
Yakup Afvî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, Ondokuz Mayıs Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, sAMSUN, 2003

Özet | Abstract

Ahmet Kaya
1287 Tarihli Matbu "Seyyid Ahmed er-Rifâî Menâkıbı" Metin ve İnceleme, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, 156 s.

Özet | Abstract

Ahmet Koç
İsmâil Hakkı Bursevî’nin (v. 1137/1725) Tuhfe-i İsmâiliyye Adlı Eseri , Yüzüncü yıl Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Van, 2008, 197 s.

Özet | Abstract

Ahmet Kutlu
Şeyh Hâlid’in Mektubât’ında Din ve Tasavvuf, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2006, 240 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Kur'an'da Nefs Kavramı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensittüsü, Konya, 1992, 120 s.

Özet | Abstract

Ahmet Özkan
Abdullâh-ı İlâhî'nin Esrarnâme Adlı Eseri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2006

Özet | Abstract

Ahmet Ragıp Özpolat
Neopsikanaliz bağlamında bir tasavvuf hikayesinin incelenmesi, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2005

Özet | Abstract

Ahmet Vural
HOCAZÂDE MUHAMMED RÂSİM EFENDİ’NİN HAYATI, ESERLERİ ve ZÜBDETܒT-TARÎKA ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, GÜmÜŞhane, 30.1, 118 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
Muhasibî'de Marifet Anlayışı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 1998, 144 s.

Özet | Abstract

Ali Çelik
Ahmet Avni Konuk’un kısmi Gülşen-i Raz Şerhi (Metin ve inceleme) (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Ali Çoban
19.Yüzyıl Osmanlı Şeyhlerinden Bozkırlı Muhammed Bahaeddin Efendi ve "İkazu'n-Naimin" Adlı Eserindeki Tasavvuf Anlayışı, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007, 122 s.

Özet | Abstract

Ali Gökçekli
Fihi Ma Fih'te İşari Yorum ve Hadislerle Tasavvuf, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, 122 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
Zerruk el-Fâsi'nin Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri, Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enst., ŞanlIurfa, 1998, 111 s.

Özet | Abstract

Arif Demir
İslam tasavvuf kültüründe musiki dinleme adabı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001, 163 s.

Özet | Abstract

Arif Hakan Demirel
Ömer Ziyauddin Dağıstani`nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006

Özet | Abstract

Arzu Çelikçeken Polatoğlu
İsmail Hakkı Bursevî’nin Şerh-i Ebyât-ı Hacı Bayram Velî Adlı Eseri (İnceleme ve Metin), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2006

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 232)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com