Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

İbrahim Allahverdiyev
Abdurrahmân Câmî ve tasavvufî görüşleri , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 6+295 s.

Özet | Abstract

Mehmet Sait Mermutlu
Abdurrahman Nesib Efendi, hayatı, dinî-tasavvufî kişiliği ve Divânı'nın tahlili , Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , ŞanlIurfa, 2010, 350 s.

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

İbrahim Baz
Abdülahad Nurî-i Sivasî: Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007, 511 s.

Özet | Abstract

Mustafa Erdoğan
Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri - Meşrutiyetten Cumhuriyete, Dergah Yayınları, İstanbul, 2003

Özet | Abstract

FATIMA ELİF KAVASOĞLU
Abdülbaki Gölpınarlı'nın Bektaşilik-Alevilik isimli yazma eseri (Metin ve inceleme), Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 324 s.

Özet | Abstract

İbrahim Baz
Abdülehad Nuri-i Sivasî’nin hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2004, 436 s.

Özet | Abstract

Zeliha Öteleş
Abdülganî en-Nâblusî şerhi bağlamında İbnü'l-Fârız'ın Kasîde-i Tâiyye'sinde Seyr u Sülûk, İstanbul, 2014, 348 s.

Özet | Abstract

Nuran Çetin
"Abdülhakim Arvâsî ve Tasavvuf Anlayışı", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 129-150

Özet | Abstract

Osman Gördebil
Abdülhakim Arvasi'nin er-Riyazü't-Tasavvufiyye isimli eseri (metin transkribe ve tahlil), Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 185 s.

Özet | Abstract

Betül Karakaya
Abdülkậdir Gulậmî’nin Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2008, 127 s.

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1997, 377 s.

Özet | Abstract

İsmail Avcı
"Abdülkâdir-i Belhî’nin Esrâr-ı Tevhîd’i ve Nâzım Paşa’nın Türkçe Tercümesi", Sufi Araştırmaları, Manİsa, 2015, cilt:6, sayı: 12, ss. 37-66

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
Abdülkâdir-i Geylânî, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
Abdülkadir-i Geylanî: Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, İnsan Yaınları, İstanbul, 1999, 440 s.

Özet | Abstract

Ali Bolat
"Abdülkerim Ruhi Efendi (ö.1323/1906) ve Şehadetü'l-Hakk Adlı Eseri", Din Bilimleri, 2014, cilt:14, sayı: 2, ss. 14

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
Abdüllatif Kudsî Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, Emin Yayınları, Bursa, 2007, 351 s.

Özet | Abstract

Tahir Uluç
"Abdülvahhâb eş-Şa'rânî (ö. 973/1567) ve Yavâkît ve'l-Cevâhir fi Beşâni Akâidi'l-Ekâbir Adlı Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 209-220

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Bolat
"Abdürrahim b. Ali Prizreni ve Kevser Suresi Tefsiri", Din Bilimleri, 2012, cilt:12, sayı: 3, ss. 10

Özet | Abstract

Kevser Sibel Özkan
Abdürrahim Bin Ali El-Melami ve Terceme-i Beyan-ı Hakikat-i Melamiyye adlı eseri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003, 124 s.

Özet | Abstract

MAHMUT ÖZTEKİN
Abdürraûf el-Münâvî ve Şerhu Menâzili's-Sâirîn adlı eserinin analizi, Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 115 s.

Özet | Abstract

Abdulcebbar Kavak
"Abdüssamed Tûdâr’ın Nûru’l-Envâr’ına Göre İran’da Şâziliyye’nin İzleri", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 34, ss. 45-72

Özet | Abstract

İsa Çelik
Âbidin Paşa (1259/1843-1324/1906)’nın Mesnevî Şerhi ve Tasavvufî Düşünceleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2001

Özet | Abstract

İsa Çelik
Abidin Paşa'nın Mesnevî Şerhi, Vefa Yayınları, İstanbul, 2007, 416 s.

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Abullah Salahi Uşşaki, Tercüme-i Mir’atu’l-Muhakkikin, [İstanbul]: İsmail Hakkı Litoğrafyası Destgahı, 1281 (1865), s. 95-106", Tasavvuf, 2011, sayı: 27, ss. 398-400

Özet | Abstract

101 - 125 Arası (Toplam 2922)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com