Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

TÜM YAYINLAR
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

İsmail Kara
"Açıklamalı Eski Harfli Türkçe Matbu Tasavvuf Kitapları Bibliyografyası", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 287-289

Özet | Abstract

ERDAL AVCI
Adduddaif Adnan Tortumi'nin te'lif ettiği silsile name-i Nakşibendi el Halidi el Müceddidi adlı eserin incelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 161 s.

Özet | Abstract

Ferzende İdiz
"ADÎ B. MÜSÂFİR, ADEVİYYE TARÎKATI VE YEZÎDÎLİK", hazırlayan: Ferzende İdiz, EKEV AKADEMİ DERGİSİ, Erzurum, 2013, sayı: 55, ss. 181-200

Özet | Abstract

MESUT AKDOĞAN
Afîfuddîn 'Abdullah b. Es'ad el-Yâfiî'nin hayatı eserleri ve tasavvufî düşüncesi, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, Ankara, 2020, 277 s.

Özet | Abstract

ORKHAN MUSAKHANOV
Afifüddin Tilimsânî'nin İlâhî İsimler Nazariyesi ve Meâni'l-Esmâi'l-İlahiyye adlı eserinin tahkiki / Afîfuddîn Tilimsânî's theory of Divine Names and a critical edition of his work Ma`âni al-Asmâ al-Ilâhiyyah, Bursa Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2016, 505 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ethem Cebecioğlu
"Afrika'da İslâm'ın Yayılışında Tasavvufun Rolü", İlim ve Sanat, 1986, ss. 86-96

Özet | Abstract

Abdullah Abdürrezzậk İbrahim
Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar, çeviren: Kadir Özköse, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 144 s.

Özet | Abstract

İbn Arabî
Ahadiyyet Risâlesi, hazırlayan: Ercan Alkan, çeviren: Hüseyin Şemsi Ergüneş, İlkharf Yayınevi, İstanbul, 2012, 112 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahiliğin Tasavvufî Boyutu", 1. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Ekim 2004, KIrŞehİr

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Ahîliğin Tasavvufî Boyutu ve Şanlıurfa'da Ahîlik İzleri", Marife, Konya, 2002, sayı: 2, ss. 133-159

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Ahilik ve Tasavvuf’taki Bazı Müşterek Ahlaki Ögeler ", Uluslarası Ahilik Sempozyumu-Kalite Merkezli Yaşam, 20-22 Eylül 2011, Kayseri, 2011

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Ahilik Yaren İlişkisi ve Simav’da Yâren Geleneği", I. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008 , KIrŞehİr, 2008

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Ahîlikte Tasavvufi Boyut: Fütüvvet ", D.E.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 1992, sayı: 7, ss. 83-90

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Ahîlikteki Fütüvvet Ahlâkı ", I. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1996, ss. 44-47

Özet | Abstract

Nurettin Topçu
Ahlak, Dergah Yayınları, İstanbul, 2005, 205 s.

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Ahlakî Değerlerin Şahsiyet Oluşumuna Etkisi", Milli Eğitim, 2014, sayı: 204

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zülfikar Güngör
"Ahlâkî ve Edebî Bir Osmanlı Dergisi: Mekârimü’l-Ahlâk", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 225-238

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Tahralı
Ahmad al-Rifaî sa vie son oeuvre et sa tariqa, Academie de Paris Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Parİs, 1973, 433 s.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
"Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhi’nde Hint Şârihleri", 2007 Mevlânâ Celâlleddîn Rûmî, 800. Doğum Yılı, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007, İstanbul/Konya, 2007, ss. 991-1012.

Özet | Abstract

Mustafa Tahralı
"Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerif Şerhinde İbn Arabî", Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010

Özet | Abstract

Osman Türer
"Ahmed Avnî Konuk’un Şairlik Yönü", Vefatının 70. Yılında Ahmed Avni Konuk Anma Toplantısı, 31 Mart 2008

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Ahmed b. Hüseyin b. Şeyh el-Harakânî, Destûrü’l-cumhûr fî menâkıbı Sultâni’l-ârifîn Ebû Yezîd Tayfûr (nşr. Muhammed Takî Dânişpejûh- Îrec Efşâr), Tahran: Mîrâs-ı Mektûb, 1388 hş./ 2009, 54+476 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 331-333

Özet | Abstract

Nazım Çınar
Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî'nin hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri / Ahmed b. Süleyman al-Ervâdî 's life, works and his views on sufism, Erciyes Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, 2019, 259 s.

Özet | Abstract

Ayşe Beyazıt
Ahmed Bîcan’ın “Müntehâ” isimli fusûs tercümesi ışığında tasavvuf düşüncesi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008, 7+556 s.

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
AHMED DERDİR HAYATI ESERLERİ TASAVVUFİ GÖRÜŞLERİ , 1. Baskı, İSTANBUL, 2019, 200 s.

Özet | Abstract

126 - 150 Arası (Toplam 2922)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com