Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

KİTAP TANITIM LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Vahit Göktaş
"Osman Nuri Topbaş, İmandan İhsana Tasavvuf, Erkam Yayınları, İstanbul 2002, 532 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 437-440

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Ömer Faruk Habergetiren, İslam Hukuku’nda Sermaye ve Sermaye Hareketleri (Sermayenin Oluşumu, Birleşmesi ve Bütünleşmesi", İTOBİAD ((İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi), 2015, cilt:4, sayı: 2

Özet | Abstract

Orkhan Musakhanov
"Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası ", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 427-432

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (İTOBİAD), 2016, cilt:5, sayı: 4

Özet | Abstract

Ekrem Sakar
"Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 279-282

Özet | Abstract

Ali Öztürk
"Ömür Ceylan, Tasavvufi Şiir Şerhleri, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2000, 463 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 259-263

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Reşat Öngören, Osmanlılar'da Tasavvuf: Anadolu'da Sûfîler, Devlet ve Ulema (XVI. Yüzyıl), İz Yayıncılık, İstanbul 2000, 448 s.", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 363-366

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Robert Frager, Heart, Self & Soul, [Kalp, Nefs ve Rûh, Sûfi Psikolojisinde ‎Gelişim, Denge ve Uyum, çev.: İbrahim Kapaklıkaya, Gelenek ‎Yayınları, İstanbul 2006, 230 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 379-382

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Tenik
"Ruhu'l-Mesnevî: Mesnevî’nin İlk 748 beytinin Şerhi, İsmail Hakkı Bursevî, hzırlayan: İsmail Güleç, İnsan Yay., İstanbul 2004, 1174", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 813-814

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Safi Arpaguş
"Rûhü'l-Mesnevî ", TDV, İSAM, İslam Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı: 12, ss. 134-139.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Sadreddin Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri: İ'câzü'l-beyân fî te'vîli'l-ümmi'l-Kur'ân,çeviren Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul 2002", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 443-445

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Sadreddin Konevî, Fusûsü'l-Hikem'in Sırları: el-Fükûk fî esrârı müstenidâti hikemi'l-fusûs, çeviren Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 163 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 440-443

Özet | Abstract

Elif Nur Katar
"Sadık Yalsızuçanlar, Gezgin, Timaş Yay., İstanbul 2004, 256 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 389-391

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
"Sâfi Arpaguş - Mevlânâ ve İslâm", Marife (Bilimsel Birikim), Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3, ss. 347-351

Özet | Abstract

Serhat Gültaş
"Salih Çift, Mısır’da Bektâşîlik", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 32, ss. 275-278

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Seyit Avcı, el-Fütuhâtü’l-Mekkiye’de İbn Arabî’nin Hadis Anlayışı, ‎Ensar Yayıncılık, Konya 2005, 230 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 365-368

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Seyit Avcı, Sûfilerin Hadis Anlayışı: Bursevî Örneği, Ensar Yay, Konya 2004, 312 s.", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 332-336

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Öncel Demirdaş
"Seyit Avcı, İbn Arabî'den Hadis Yorumları, İnsan Yay., İstanbul 2008.", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 708-710

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Adem Çatak
"Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvufi Makaleler, İnsan Yayınları, İstanbul 2002, 253 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 314-316

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Seyyid Mustafa Rasim Efendi, Tasavvuf Sözlüğü: Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil, haz.: Dr. İhsan Kara, İnsan Yay., İstanbul 2008", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 387-389

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halim Gül
"Suad el-Hakîm, el-Mûcemu’s-Sûfî el-Hikmetü fî Hudûdi’l-Kelime: İbnü’l-Arabi ‎Sözlüğü, çev.: Ekrem Demirli, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2004.‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 549-550.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"Sûfî Psikolojisi, yayına hazırlayan: Kemal Sayar, İnsan Yayınları, İstanbul 2000, 214 s.", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 257-259

Özet | Abstract

Fatma Sena Yönlüer
"Süleyman Derin, İngiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 433-439

Özet | Abstract

Betül İmirli
"Süleyman Gökbulut, Necmeddîn-i Kübrâ, Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İstanbul: İnsan Yay., 2010, 390 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 341-346

Özet | Abstract

Osman Sacid Arı
"Süleyman Uludağ, Dört Kapı Kırk Eşik: İslâm Toplumlarında Sûfî Gelenekler ve Derviş Tipleri", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 188-190

Özet | Abstract

101 - 125 Arası (Toplam 148)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com