Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

MAKALE LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

İrfan Gündüz
"Ahmed Hüsâmeddin Dağıstânî’nin Beled Sûresi Tefsiri", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 137-149

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"Ahmed Remzî Efendi’nin Reh-nümâ-yı Ma‘rifet Tercümesi", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 247-264

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Johan G. Ter Haar
"Ahmed Sirhindî’nin Nakşibendî Geleneğine Bakışı", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 199-208

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Ahmed Yesevî ve Dîvân-ı Hikmet", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 293-312

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Esma Öztürk
"Ahmed Yesevi ve Ahmed Avni Konuk'un Düşünce Dünyasında Fena-Beka Kavramları-Karşılaştırmalı Bir İnceleme. ", Kırıkkale İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (KİİFAD), Ankara, 2017, sayı: IV, ss. 41-54

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Aşkar
"Ahmed Yesevî ve Tasavvuf Anlayışı", Diyanet İlmî Dergi, Ankara, cilt:XXIX, ss. 49-62

Özet | Abstract

Hamdi Kızıler
"Ahmed Yesevî'de Ölüm Algısı", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, 2016, cilt:5, sayı: 3

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Ahmed Yesevi'den Yûnus Emre'ye ", Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu bildirileri içinde, Kayserİ, 1993, ss. 85-91

Özet | Abstract

Betül Gürer
"Ahmed Yesevî’nin Dîvân-ı Hikmet’i Ekseninde Tasavvufi Düşüncede İlahi Aşk", Bilig, 2017, sayı: 80, ss. 17-41

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"Ahmed Yesevî’nin Menâkıbı ", İLAM Araştırma Dergisi, Istanbul, 1998, cilt:3, sayı: 1, ss. 73-81

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ahmed Zerrûk, Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2008, cilt:12, sayı: 2, ss. 36

Özet | Abstract

Bekir Köle
"AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ (1813/1893)’DE RUH- NEFİS MÜCÂHEDESİ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar DergisiThe Journal of International Social Research, Sİnop, 2016, cilt:9, sayı: 43, ss. 2495-2501

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Arthur F. Buehler
"Ahmet Fârûkî Sirhindî: Yeni Bir Değerlendirme ", çeviren: Mehmet Atalay, Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 95-118

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Akşemseddin’in Tasavvuf ve Devlet Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, 1997, sayı: 4, ss. 149-158

Özet | Abstract

Ali Albayrak
"Alevi-Bektaşi Ritüelleri ve Temel Kurumlarından Hareketle Sosyal Bütünleşm", Sûfî Araştırmaları, Manİsa, 2015, cilt:6, sayı: 12, ss. 21-36

Özet | Abstract

Arif Naushahi
"Ali b. Hüsâmeddin Müttakî’nin Ni’me’l-mi’yâr ve’l-mikyâs fî ma’rifeti merâtibi’n-nâs Adlı Eseri", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 303-310

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"Ali Behcet Efendi ve Risâle-i Ubeydiyye-i Nakşbendiyye’si‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 217-235

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Ali Semerkandî'nin Keşfü'l-esrâr Adlı Eserinde Zâhir-Bâtın ilişkisi", Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya, 2000, sayı: 2, ss. 167-184

Özet | Abstract

Nadirhan Hasan
"Âlim Şeyh ve Lemehât Min Nefehâti’l-Kuds İsimli Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 229-242

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Alişer Navoyi cana Anın Tasavvuftuk Emgekteri", Ak Başat, BİŞkek, sayı: 19, ss. 38-39

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Allah Adıyla", Altınoluk, sayı: 178, ss. 33-35

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. ", hazırlayan: Vahit Göktaş, Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, sayı: 7-14, ss. 467-469

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Demirci
"Allah Her Yerde", Diyanet Avrupa, sayı: 96, ss. 24-25

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Allah İnsan İlişkisi ve Din", Altınoluk, 1997, ss. 7

Özet | Abstract

Ali Akpınar
"Allah’ın Ahlâkı ile Ahlâklanmak", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 61-80

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

51 - 75 Arası (Toplam 1179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com