Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

MAKALE LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Celia Genn
"Çiştiyye Diyasporasından Ulusları Aşan Sufî Hareketine ", çeviren: Hülya Küçük, Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 327-337

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ömer Yılmaz
"Çok Uluslu Osmanlı Devlet Tecrübesinin Çok Din ve Kültürlü AB’ye Katkısı", Diyanet İlmi Dergi, Ankara, 2004, cilt:XL, sayı: 3, ss. 7-30

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Çok Uzak Çok Yakın: İbn Arabî – İbn Teymiyye Mukayesesi‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 27-30

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum'da Bektaşi Zaviyeleri: Tarihi Süreçleri ve Fonksiyonları", EKEV, Erzurum, 2008, sayı: 36, ss. 19

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Mevlevîlik: Tarihî Süreci ve Son Temsilcileri", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 143-164

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Halvetîliğin Tarihî Süreci ve Yusuf Bahrî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 103-136

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Nakşbendîliğin Tarihi Süreci ve Temsilcileri", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2008, cilt:7, sayı: 13, ss. 61-82

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Hüsrevoğlu
"Dâimâ Rahmetle Andığım Hocamız Selçuk Eraydın", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 115-117

Özet | Abstract

Mehmet Akkuş
"Dede Garkızâdeler", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 2, ss. 21-31

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Dert Tasavvuru ve Maneviyat", Feyz, İstanbul , Şuba, sayı: 284, ss. 21-25

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Dervishes Make A City: The Sufi Culture In Konya", Critique. Critical Middle Eastern Studies, UK (İngİltere), 2007, cilt:16, sayı: 3, ss. 243-253

Özet | Abstract

Sırajul Haq
"Dervişlerin Sema’ ve Raksı", çeviren: Hüseyin Akpınar, Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 373-393

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ömer Yılmaz
"Din Hizmetinin İlim-Amel-Gönül Boyutu", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: II, ss. 419-439

Özet | Abstract

Harun Kırkıl
"Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda Derviş-nâme’ler ve Konyalı Mustafa b. Yûsuf’a (HALÎL) Ait Bir Derviş-nâme", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 235-246

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Demirci
"Dinle Neyden", Kubbealtı Akademi Mecmuası, ss. 36-47

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Dinler Arası Diyalogda Tasavvufun Rolü", YYÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Van, 2000, cilt:3, sayı: 3, ss. 13-34

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
"Dinler arası Diyalogun Mistik Boyutu", Diyanet İlmi Dergi, Ankara, cilt:XXXIX, sayı: 4, ss. 107-122

Özet | Abstract

Cengiz Batuk
"Dinsel Çoğulculuk ve Dışlayıcılık Arasında Mevlânâ", Marife, Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3, ss. 81-98

Özet | Abstract

Cengiz Batuk
"Dinsel Çoğulculuk ve Dışlayıcılık Arasında Mevlânâ", Marife, Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3, ss. 45-66

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Diplomat ve Fusûs Şârihi Yakup Han Kaşgarî", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 9-24

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yusuf Turan Günaydın
"Diriliş Dergisinde Yayınlanmış Tasavvufi Çevrimyazılar Bibliyografyası", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 501-516

Özet | Abstract

Adnan Uzun
"Divan Şiirinde Hz. Nuh’un Tasavvufî Yönden Ele Alınması", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 167-172

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Diyanet İslâm Ansiklopedisi ‘İbn Meserre” Maddesi Hakkında Bazı Düşünceler", Arayışlar, Isparta, 2000, sayı: 3-4, ss. 117-134

Özet | Abstract

Murat Özaydın
"Diyarbakır Örneğinde Gülşeniliğin Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri ve Celvetiyye İle Olan İlgisi", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, sayı: Mart 2009

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Doğru İslâm'a Dair", Altınoluk, 1997, ss. 10

Özet | Abstract

201 - 225 Arası (Toplam 1179)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com