Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Muhammed Ali Yıldız
Akşemseddin Mehmed bin Hamza’nın Hayatı, Risaletü’n-Nuriyye ve Makâmâtü’l-Evliyâ adlı eserlerinin içeriğinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, 7+175 s.

Özet | Abstract

İbrahim Rüştü Yapıcı
Ali bin Süleyman es-Silifkevî'nin Vuslatü's-Sâlikîn adlı eseri: İnceleme ve metin, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlahiyat Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2012, 195 s.

Özet | Abstract

Erol Usta
Ali Sezai Kurtaran’ın hayatı ve fikirleri , Uludağ Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Bursa, 2012, 93 s.

Özet | Abstract

Necdet Okumuş
Ankaravî’nin Nakşu’l-Fusûs Tercümesi ve İshak ve Yusuf Fasslarının Yorumları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1990, 223 s.

Özet | Abstract

Fatma Padak
Annemarie Schimmel'in Hayatı, Eserleri, Tasavvuf ve Mutasavvıflar Hakkındaki Görüşleri, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 2006

Özet | Abstract

Mesut Sandıkçı
Aynülkudât Hemedânî’nin Hayatı, Eserleri ve Temhîdât Tercümeleri, Marmara Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İSTANBUL, 2009

Özet | Abstract

Mesut Sandıkçı
Aynülkudât Hemedânî’nin Hayatı, Eserleri ve Temhîdât Tercümeleri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009

Özet | Abstract

Engin Bedir
Ayrıntı Köstendilli Süleyman Şeyhî'nin "Lemeât-ı Nakşbend" adlı eseri (inceleme ve metin), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2010, 502 s.

Özet | Abstract

Zülfikar Nabiyev
Azerbaycan’da tasavvufi hareketler, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı, Ankara, 2004, 170 s.

Özet | Abstract

Safi Arpaguş
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasayih ve Mevâiz Adlı Eserinin Hitâbet ve İrşad Açısından Tahlîli , Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz, İstanbul, 1994

Özet | Abstract

Sezai Fırat
Azizüddin Nesefi’nin yirmi iki risalesinin tercümesi ışığında tasavvufi bilgi, Marmara Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, İstanbul, 2004

Özet | Abstract

FEYZA GÖREN
Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed Efendi'nin Şerhu'l-Esmâi'l-hüsnâ Adlı Eseri: Tahkik ve değerlendirme, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 146 s.

Özet | Abstract

ESMA SEZER
Balaban Tekkesi Şeyhi Hasan Hüsnü Efendi ve tasavvufi eserleri, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 278 s.

Özet | Abstract

Ümit Alan
Bayramî Melậmîlerinden Hậşimî Emîr Osman’ın Hayatı ve Tasavvufî Düşüncesi (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Fatih Doğandemir
Bediüzzaman Said Nursî'nin Zühd Anlayışı (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Güldane Gündüzöz
Bektaşi Kültüründe Yemek Motifi, Omü

Özet | Abstract

Tijen Demir
Bir sosyalizasyon aracı olarak tarikatlar, Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997, 282 s.

Özet | Abstract

Hasan Sorucu
Bir Sufinin Sosyal Problemlere Yaklaşımı: Şeyhzâde Ahmet Şevki Ergin Örneği (Devam Ediyor), Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mehmet Ardıç
Bitlis ve Çevresinde Yetişen Mutasavvıflar ve Tasavvuf Kültürünün Oluşması , Yüzüncü yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2009, 142 s.

Özet | Abstract

Abdullah Damar
Bursa'da Nakşibendiyye Kültürü ve Yoğurtlu Baba Dergahı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü , Bursa, 1993

Özet | Abstract

Betül Saylan
Bursevî'nin Muhammediye Şerhi'nde Tasavvuf Kavramları (III. cilt, 192-278. sayfalar arası), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Fatih Tüzek
Bursevi’nin varidatı (Aşir efendi (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Cumhur Taş
Çağdaş Türk Romanında Din Ve Tasavvuf (1980 Sonrası), Yüzüncü yıl Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Van, 2009, 7+186 s.

Özet | Abstract

Cumhur Taş
Çağdaş Türk romanında din ve tasavvuf (1980 sonrası), Yüzüncü Yıl Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2009, 196 s.

Özet | Abstract

Mustafa Salim Güven
Çeşitli Yönleriyle Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin Mektupları, M Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1992, 237+192 s.

Özet | Abstract

26 - 50 Arası (Toplam 232)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com