Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Mustafa Selim Güven
Çeşitli yönleriyle Aziz Mahmud Hüdayi’nin mektupları, Marmara Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü, İstanbul, 1992

Özet | Abstract

Bahadır Ersagun Evci
Davud-ı Halveti ve Tasavvufi Görüşleri (Devam Ediyor), Ankara Üniversitesi

Özet | Abstract

Hatice Karaçam
Derviş Ömer Fuâdî Efendi’nin Şerh-i Vird-i Settâr Adlı Eseri ve Tasavvufî Görüşleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2006

Özet | Abstract

Nazife Vildan Güloğlu
Ebu abdirrahman es-Sülemî ve Zikru’n-Nisveti’l-Müteabbidâti’s-Sûfiyyât, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2002, 169 s.

Özet | Abstract

Elif Namoğlu
Ebû Abdullah Muhammed es-Semerkandî'nin Muhtasaru'l-Velâye adlı eseri: Metin-inceleme, İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri Anabilim Dalı, İstanbul, 2012, 160 s.

Özet | Abstract

Hacı Bayram Başer
Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî’nin Tasavvuf Anlayışı , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 10+144 s.

Özet | Abstract

Naile Baltacı
Ebû Saîd el-Harrâz'ın Kitâbu'l-Keşf Ve'l-Beyân, Kitâbu'l-Hakâik ve Kitâbu'l-Ferâğ adlı üç risalesindeki tasavvufî görüşleri , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 171 s.

Özet | Abstract

Cihat Zorlu
Ebu’l-Leys Muharrem bin Muhammed ez-Zîlî’nin Hubbu’l-Mesâil adlı eseri bağlamında fıkıh-tasavvuf ilişkisi, Cumhuriyet Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sİvas, 2010, 160 s.

Özet | Abstract

Cihat Zorlu
Ebu’l-Leys Muharrem bin Muhammed ez-Zîlî’nin Hubbu’l-Mesâil adlı eseri bağlamında fıkıh-tasavvuf ilişkisi, Cumhuriyet Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Sİvas, 2010, 160 s.

Özet | Abstract

Veli Kaya
Ebussu'ud Efendi'nin tasavvufa ve sufilere bakışı, Harran Ü. Sosyal Bilimler Enstiüsü, ŞanlIurfa, 2010, 83 s.

Özet | Abstract

Veli Kaya
Ebussu'ud Efendi'nin tasavvufa ve sufilere bakışı, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , ŞanlIurfa, 2010, 84 s.

Özet | Abstract

Selami Şimşek
Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1998, 212 s.

Özet | Abstract

Eren Tataroğlu
Eğitim yönetimine Tasavvuf düşüncesinin olası katkıları (Devam Ediyor), Gaziantep Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Felsefi Düşüncesi, Ankara Ü. Sosyal Bil. Enst., Ankara, 1995

Özet | Abstract

Said Ahmet Şirin
Elmalılı Yusuf Sinan Ümmi'nin (v.1067/1657) tasavvufi görüşleri , Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Van, 2012, 90 s.

Özet | Abstract

Betül Tosyalıoğlu
Emanet Risaleleri ve Tasavvuf’ta emanet anlayışı (Devam Ediyor), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Perihan Gökpınar
Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Mârifetnâme’sinde Tasavvûfi Hayat, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2006, 241 s.

Özet | Abstract

Abdülkadir Aydın
Erzurumlu İbrahim Hakkının Marifetname'sinde Bazı Tasavvuf Terimleri, Harran Üniv Sos Bil. Enst., ŞanlIurfa, 1997

Özet | Abstract

Nuh Mehmet Güzel
Fevzi Efendi’nin Menakıb-ı Ahmed Ziyaeddin eserlerinin araştırılması (İnceleme-metin), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009, 169 s.

Özet | Abstract

Ali Gökçekli
Fihi Ma Fih'te İşari Yorum ve Hadislerle Tasavvuf, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2005, 122 s.

Özet | Abstract

Nurullah Koltaş
Frithjof Schuon; Kişiliği, Eserleri ve Tasavvufa İlişkin Görüşleri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003, 115 s.

Özet | Abstract

Betül Özel Çiçek
Frithjof Schuon’un hayatı, eserleri ve tasavvufa ilişkin görüşleri, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 230 s.

Özet | Abstract

Gülhan Maden
Fususu’l-Hikem’de Kur’ân’dan iktibaslar ve Kur’ân’dan yararlanma metodları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , İstanbul, 2006, 162 s.

Özet | Abstract

Nurgül Karayazı
Fuzûlî’nin “Leylâ ve Mecnûn”unda tasavvufî kavram ve unsurlar, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 341 s.

Özet | Abstract

Miyase Aydın
Galip Hasan Kuşçuoğlu’nun Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara, 2011, 182 s.

Özet | Abstract

51 - 75 Arası (Toplam 232)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com