Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ LİSTESİ
Yazara Göre | Başlığa Göre | Eklenme Tarihine Göre

Mehmet Örtülü
Mustafa Kutlu ve Rasim Özdenören’in öykülerinde din ve tasavvuf (Devam Ediyor), Yüzüncü Yıl Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Süleyman Arif Oran
Mustafa Vahyî Efendi ve Tasavvufî Görüşleri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015, 109 s.

Özet | Abstract

Yasemin Kömürcü
Mustafa İsmet Efendi ve Risâle-i Kudsiyye adlı eserindeki tasavvufî görüşleri (Devam Ediyor), Necmettin Erbakan Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Şaban Arğun
Mutekaddimûn Dönemi Eş'arî Kelam Alimlerinin Tasavvufa Bakışı: İbn Fûrek Örneği, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, DİyarbakIr, Ocak, 104 s.

Özet | Abstract

Meral Ulaş
Müstakim Mustafa Niyazi’nin Tasavvuf Anlayışı, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003, 82 s.

Özet | Abstract

Serpil Ocak
Müstakimzâde Süleyman Sadeddin'in Nakşbendiyye Tarikatının Usul ve Adâbına Dair Görüşleri (Devam Ediyor), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum

Özet | Abstract

Zekeriya Yıldırım
Müstakimzade Süleyman Sadettin’in (1718-1782) Adabı Ulu’ul-Elbab adlı eseri bağlamında tarikat adabı ile ilgili görüşleri , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 2009

Özet | Abstract

Abdulkerim Karakuş
Nahcivani'nin tasavvufi görüşleri, Yüzüncü Yıl Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 1998, 94 s.

Özet | Abstract

FATMA KAYMAKÇI
Nakşbendî Meşâyihinden Hacı Feyzullah Efendi ve Tasavvufî görüşleri / Haji Feyzullah Efendi and his sufi opinions from the Naqshbandiyyah order, Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Tasavvuf Bilim Dalı, YÖK Tez, 2019, 258 s.

Özet | Abstract

Mesut Bayar
Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 148 s.

Özet | Abstract

Esma Sayın
Namaz ve Karakter Gelişimi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa

Özet | Abstract

Fatih Bilgin
Nazif Hasan Dede Ve Tarifu's-Süluk Adlı Eseri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2007, 100 s.

Özet | Abstract

Ömer Bozkır
Neccar-zade Mustafa Rıza`nın hayatı, eserleri ve tasavvufi görüşleri, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2006

Özet | Abstract

Davron Kochkarov
Neccarzade Muhammed Sıddık Efendi'nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Ankara, 2010, 79 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ragıp Özpolat
Neopsikanaliz bağlamında bir tasavvuf hikayesinin incelenmesi, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2005

Özet | Abstract

Orkhan Musakhanov
Ni’metullah Nahçıvani’nin Hidayetü’l-İhvan’ı (metin, tercüme ve inceleme), Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlahiyat Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 221 s.

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin Vahdetname/Usul-i Muhakkıkin'i Işığında Tasavvufi görüşleri (inceleme ve metin), Dokuz Eylül. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2003, 211 s.

Özet | Abstract

Zeynep Şenda Ateş
Osman Hulusi Ateş ve Seyr u Sülûk Metodu, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 176 s.

Özet | Abstract

Murat Mustafa Duman
Ömer B. Abdülaziz ve Zühd Anlayışı, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2003, 116 s.

Özet | Abstract

Asuman Ünal
Ömer Fuadi’nin Risale-i Virdiyye Adlı Eserindeki Tasavvufi Görüşleri, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2008, 217 s.

Özet | Abstract

Şerife Berberoğlu
Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri, Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 145 s.

Özet | Abstract

Arif Hakan Demirel
Ömer Ziyauddin Dağıstani`nin hayatı, eserleri ve tasavvuf anlayışı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006

Özet | Abstract

Nur Meral
Peyami Safa'nın romanlarında mistisizm , Erciye Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayserİ, 1997, 149 s.

Özet | Abstract

Hatice Çakır
Pir Sultan Abdal türkülerinde tasavvufi konuların tespit ve değerlendirilmesi , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 150 s.

Özet | Abstract

Bahattin Bayram
Resulullah'dan Hicri III. Yüzyıla KadarYaşamış Olan Bazı Meşhur Sûfîlerin Zühd Hakkındaki Görüşleri, Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enst., ŞanlIurfa, 1996

Özet | Abstract

126 - 150 Arası (Toplam 232)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com